Kommun:Linköping

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Linköpings kommun har tagit fram dokumentet Den Digitala Agendan för Linköping som beskriver de digitaliseringsinsatser som kommer att prioriteras av Linköpings kommun under perioden 2017-2019. Agendan tar avstamp i kommunfullmäktiges mål samt tar hänsyn till regionala, nationella och internationella mål och strategier inom digitaliseringsområdet.

Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:

  • Digitalisering som förstärker lärande
  • Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
  • Smart, effektiv och enkel förvaltning
  • Uppkopplat, innovativt och hållbart


Linköping vill ha en ny myndighet för digitalisering placerad i staden och pekar på ett antal unika förutsättningar som finns samlade där. Det handlar bland annat om att Linköpings universitet länge både har utbildat och forskat inom IT samt att Linköpings kommun vid upprepade tillfällen har uppmärksammats för sina satsningar på bredband och digitala tjänster.

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Urban Nilsson

Roll i kommunen: IT-samordnare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Viktigt med stabil infrastruktur

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Den digitala infrastrukturen ska bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Ta med juridiken i ett tidigt skede

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Linköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Didaktikcenter

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Didaktikcenter kommer att vara ett stöd för personalen inom förskolan/skolan/fritidshem i att utveckla undervisning för att fördjupa barns-och elevers lärande. Personalen ska ges möjlighet att utvecklas i sin profession genom att bli skickligare att undervisa.

Verksamheten ska vara klassrumsnära och inriktas mot användbara verktyg och strategier som kan appliceras direkt i undervisningen.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Organisation

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Organisation

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Till huvudsida för nyckelområde Styrning


Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Ledarutbildningar

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Utbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare.
Läs mer..

Delaktighet

Hittade inget objekt om nyckelområdet delaktighet för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här