Kommun:Lidingö

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Lidingö kommun har en digitalt inspirerad och inspirerande ledningsgrupp på utbildningsförvaltningen och en god trygg grund att stå på. Kommunen har bestämt sig för att ta vara på eldsjälarnas entusiasm och se till att skolan kan fokusera på lärandet - att hitta, använda och utvärdera digitala verktyg som fungerar för just det. Lidingö har en vision att digitalisera skolan rejält, vilket resulterat i att det har införts Chromebooks i verksamheten. Kommunen satsar på system och plattformar som underlättar undervisningen, i form av t.ex. single sign on-lösningar, och man har sedan tidigare arbetat med G Suite (GAFE).

Lidingö har varit noga med att skapa delaktighet och intresse. Det gör man bland annat med utbildning, föreläsningar och information för lärare, skolpersonal, föräldrar och politiker. Man har även börjat använda rektorernas värderingar som beslutsunderlag för it-satsningarna i kommunen.

Nu arbetar Lidingö kommun vidare med att utveckla digital medvetenhet som speglar läroplanen, bland annat i form av programmering för eleverna.

Lidingö har valt ut digitalisering som ett nyckelområde i sitt förändringsarbetet och driver utifrån det flera digitala projekt. Kommunen är bra på att smart få de grundförutsättningarna på plats som går bortom de enskilda ”stuprören” som skola, eller vård och omsorg.

Bland kommunens digitaliseringsinsatser kan nämnas:

  • eArkiv etablerat för skoladministrativa systemet.
  • Insyn och transparens via nämndhandlingar på nätet och publicering av öppna data
  • Öppna trådlösa nät överallt där staden har verksamhet
  • Skolwebb för enkel ingång för vårdnadshavare
  • Ansluten till Mina Meddelanden

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Sara Penje

Roll i kommunen: Utvecklingschef
Läs mer


Infrastruktur

Hittade inget objekt om nyckelområdet infrastruktur för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Juridik

Hittade inget objekt om nyckelområdet juridik för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kompetens

Edit symbol.jpg

Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Med dagens samhällsutveckling och behov av fortlöpande kompetensförsörjning behöver kompetensutveckling organiseras och struktureras utifrån ett förhållningssätt där alla nivåer i en organisation är delaktiga och tar ansvar. Utifrån gemensamma prioriterade mål resp utvecklingsområden är det möjligt att genom en väl fungerande styrkedja få utväxling på de insatser som sätts in centralt, lokalt och individuellt. Modellen kom till då det finns ett behov av tydliggöra på vilka nivåer olika kompetensutvecklingsinsatser planeras att göras och hur dessa hänger ihop.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Pragmatiskt arbete istället för stuprör

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Riktlinjer och policys

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Att lagar gäller även digitalisering kan många se som självklart. Men ofta tillkommer även andra regler som är extra viktigt att efterleva i dessa sammanhang. Framförallt gäller det som i andra sammanhang ansvar, informationshantering men också finansiering och processer.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Hittade inget objekt om nyckelområdet delaktighet för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här