Kommun:Karlskrona

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

11-Karlskrona.png

Karlskrona har Sveriges bästa boende för äldre 2015, Handelsträdgården. På omsorgsboendet utvärderas nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö för att utveckla morgondagens äldreomsorg.

Andra exempel från Karlskronas arbete med digitalisering:

  • Det finns en inspirations- och visningslägenhet där ny teknik testas och visas upp i labbmiljö inför skarpt införande.
  • Karlskrona driver regionalt samarbete tillsammans med landstinget där en ny eHälsoplan har antagits.
  • Socialtjänsten driver ett utvecklingsarbete avseende uppföljningssamtal för familjehemsplacerade barn. Metoden har stöd av digitalisering av formulär, analys och statistik på aggregerad nivå.
  • Ett kommunövergripande långsiktigt projekt för att samordna och kraftsamla förändringsarbete inom kommunen har startats av kommundirektören. E-hälsa är en av fyra områden i detta arbete.
  • En digitalisering pågår av skolorna i Karlskrona och innan 2020 ska alla lokaler i Karlskronas skolor ha tillgång till fritt wifi och digitala läromedel.
  • Som första kommun lanserar Karlskrona en e-tjänst för restaurangföretagare. Den är utvecklad i samarbete mellan kommuner, myndigheter, SKL och regeringen.
  • Karlskrona är en av fem kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.

Hjältar

Mats Hellman

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare Digitaliseringsenheten
Läs merNiclas Brissmalm

Roll i kommunen: Områdeschef Larmteamet
Läs merUlrika Karlsson

Roll i kommunen: Undersköterska
Läs mer

Wikiredaktörer

Camilla Jönsson

Roll i kommunen: Projektledare E-Hälsa
Läs merLina Nordström

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare Digitaliseringsenheten
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Uppkoppling och utrustning är grundläggande byggstenar.

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

I Karlskrona är uppkoppling och utrustning grunden för att kunna arbeta aktivt med digitalisering. Det satsas stort på wifi och idag finns öppen wifi inom kommunen, t.ex. på de särskilda boendena och i hemtjänstlokalerna. ALLA medarbetare har även tillgång till bra datorer och telefoner.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Innovationsupphandling som verktyg för utvecklingsarbete

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Nya processer för modern miljö

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Utvecklingsarbete av nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö (t.ex Sveriges bästa boende 2015) för att utveckla morgondagens äldreomsorg. Ett starkt team och nära samarbete med regionen.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

För Karlskrona är stabil flexibilitet nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet Det Smarta Karlskrona, inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en utvecklingsplan tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan. Det finns även en länsövergripande eHälsoplan.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Hittade inget objekt om nyckelområdet delaktighet för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här