Digitala hjältar

Från Mittköping
(Omdirigerad från Hjältar-plocklista)
Hoppa till:navigering, sök
Bild på robot som säger "digitala ledare, är det en robot eller?"

Personer som fungerar som föredömen är en fördel i arbetet med digitalisering. På denna sida lyfter vi fram några av de digitala hjältar som finns i Mittköping och på andra ställen runtom i Sverige.

Klicka här för att lägga till fler eller redigera befintliga personer.


Botkyrka

Michael Andersson

Roll i kommunen: Musiklärare, Apple Distinguished Educator, Ikt-pedagog, föredragshållare, inspiratör.

Beskrivning: Michaels arbete med pedagogisk utveckling i en digital kontext har lett till att många uppmärksammat hans insatser. Han utnämndes till Apple Distinguished Educator 2013 och till årets punkare i skolvärlden 2016. Michael är drivande i arbetet med skolans youtubekanal där man hittar pedagogiska resurser såsom undervisningsmaterial och egna musikaler. Varje år sätter Falkbergsskolan upp en musikal där Michael leder processen med bland annat ”Think tanks” där man lägger upp alla idéer. Sen diskuterar de sig fram till själva storyn. Det gör att eleverna lär sig att reflektera och hitta kreativa lösningar. Eleverna bidrar till skapandeprocessen genom sina egna idéer och synpunkter. Mikael är en van föredragshållare och har representerat Botkyrka i Sverige såväl som i Singapore och London.

Michael inspirerar år efter år och visar på hur det digitala landskapet kan användas men också hur man kan navigera i det det nya kommunikationslandskapet. Michael ger eleverna möjlighet att använda sina specifika kompetenser och därmed får de kännedom om att deras åsikter och kunnande är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Michael är en drivande kraft i utvecklingsprocesser på sin skola Falkbergsskolan men även i utvecklingsprocesser på förvaltningsnivå såsom det pågående arbetet med att ta fram förvaltningens strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Hans systematiska, kreativa och holistiskt inriktade utvecklingsarbete är ett stort stöd på hans skola men även i utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete.


Helsingborg

Hamid Yasin

Hamid Yasin

Roll i kommunen: Lärare i Helsingborg

Beskrivning:
Hamid Yasin berättar om sitt arbete med flippat klassrum.

Hamid Yasin är lärare i Helsingborg och har blivit mest känd för de resultat han uppnått genom att flippa klassrummet. Han är en hjälte inte bara för de effekter hans arbetssätt ger, utan också för hela den attityd som han är en bärare av. Han vänder utmaningar till möjligheter, oftast med digitaliseringen som möjliggörare.

Läs mer på sidan om Hamid Yasin.

Härryda

Annika Gry

Annika Gry

Roll i kommunen: Verksamhetschef förskolan (tidigare) nu för Utvecklings- och stödenheten

Beskrivning: Annika har hela tiden varit intresserad av att utveckla pedagogiken i förskolan och insåg tidigt att de digitala verktygen skulle kunna innebära en mindre revolution i sättet att arbeta, i dokumentationen och i att utveckla lärandet. Hon har sett till att kompetensutveckla förskolechefer och pedagoger ocha anställde tidigt en verksamhetsutvecklare på heltid med inriktning mot IKT och med uppgift att stödja pedagogerna i deras arbete. Annika är också den som ligger bakom kommunens senaste tillskott inom digitaliseringen, Tellus. Tellus är vårt digitala lärcentrum med fokus på matematik och naturvetenskap och riktar sig mot förskola och grundskola.

Christina Alström och Niklas Carlén

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare IT i förskola och grundskola

Beskrivning: Dessa båda har under hela vår utvecklingsresa varit pådrivare för att göra de digitala möjligheterna till en verklig resurs på våra förskolor och skolor.

Båda har på ett inspirerat sätt bidragit till att vi har tagit stora kliv framåt i användandet av digitala lärverktyg. De initierade och startade vår egen IKT-mässa som innebar ett tydligt startskott för utvecklingen i kommunens skolor och förskolor. Den hölls i samverkan med kulturen, socialtjänsten och företag inom IT-branschen och blev en stor framgång. De har genom sin omvärldsspaning och nyfikenhet bidragit till att vi kunnat avancera från ett ganska dåligt utgångsläge till en plats i framkant. Det räcker inte med att ha 100 Mb och trådlösa nätverk, samt en-till-en. Det måste hända något i förskolor och skolor också och det har dessa eldsjälar bidragit till.

Lars Bohman

Roll i kommunen: IT-tekniker på gymnasiet

Beskrivning: Lars har varit med sedan 2005 på resan från fasta datasalar till tekniska klassrum och en till en, 2010, för både personal och alla elever.

Lars har ett genuint intresse för att verksamheten ska fungera friktionsfritt och att tillgängliga digitala hjälpmedel nyttjas som en naturlig del i skolverksamheten. Hans kunskaper, vilja att utveckla vidare/hitta lösningar är otrolig. Han har varit och är med i en upparbetad fungerande kedja från inköp, säkerställa funktion, servicefunktionen/dagliga handpåläggning, och är ovärderligt för Hulebäcksgymnasiet.


Umeå

Elza Dunkels

Elza Dunkels

Roll i kommunen: Medborgare och forskare på Umeå universitet

Beskrivning: Stöttat, informerat, kämpat för att digitalisering inte ska vara något man ska vara rädd för utan lära sig att leva med på ett trevlig och tryggt sätt.

Micke Hermansson

Roll i kommunen: Grundskollärare

Beskrivning: Bedrift Lyckats sprida inspirerande pedagogiska idéer till stor del av Sveriges lärarkår.

Motivering Han har lyft delakulturen och fått fart på det kollegiala lärandet. Och inte minst har han spridit ett lustfyllt lärande som elever älskar.

William Spetz

Roll i kommunen: Medborgare och före detta elev

Beskrivning: Bedrift: Slå sig fram i den digitala världen och skapa sig ett etablerat och folkligt namn

Motivering För att han vågar bryta normer, våga sitcka ut, våga vara sig själv och dela med sig av sig själv och våga visa att man kan vara sig själv.

Uppsala

Maja Fernlöf

Maja Fernlöf

Roll i kommunen: Lokal IT-didaktiker

Beskrivning: Hon har som IT-didaktiker inspirerat och engagerat pedagoger på skolan och i kommunen att ta steg mot en digitaliserad skola. Hon har på ett kunnigt, inspirerande och uthålligt sätt arbetat för att utveckla sig själv och andra för en skola där IT är en naturlig del av vardagen i klassrummet/undervisningen.

Mattias Sjöholm

Roll i kommunen: Förvaltningsledare verksamhet

Beskrivning: Han har haft stor betydelse för etableringen av en fungerande modell för utveckling av de kommunala systemen, framförallt de pedagogiska.

Mattias har på ett engagerat och uthålligt sätt verkat för att få ordning och systematik i utvecklingen av de pedagogiska systemen. Med scenariobeskrivningar och konkretiseringar har han gjort behov och problem begripliga och möjliga att hantera för verksamhet och IT.