Digitala hjältar

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Bild på robot som säger "digitala ledare, är det en robot eller?"

Personer som fungerar som föredömen är en fördel i arbetet med digitalisering. På denna sida lyfter vi fram några av de digitala hjältar som finns i Mittköping och på andra ställen runtom i Sverige.

Klicka här för att lägga till fler personer eller här för att se och redigera befintliga personer.

Observera att nya hjältar som läggs till inte automatiskt visas här nedanför. Läs gärna manualen för att få mer information om detta.

Botkyrka

Michael Andersson

Michael Andersson

Roll i kommunen: Musiklärare, Apple Distinguished Educator, Ikt-pedagog, föredragshållare, inspiratör.

Beskrivning: Michaels arbete med pedagogisk utveckling i en digital kontext har lett till att många uppmärksammat hans insatser. Han utnämndes till Apple Distinguished Educator 2013 och till årets punkare i skolvärlden 2016. Michael är drivande i arbetet med skolans youtubekanal där man hittar pedagogiska resurser såsom undervisningsmaterial och egna musikaler. Varje år sätter Falkbergsskolan upp en musikal där Michael leder processen med bland annat ”Think tanks” där man lägger upp alla idéer. Sen diskuterar de sig fram till själva storyn. Det gör att eleverna lär sig att reflektera och hitta kreativa lösningar. Eleverna bidrar till skapandeprocessen genom sina egna idéer och synpunkter. Mikael är en van föredragshållare och har representerat Botkyrka i Sverige såväl som i Singapore och London.

Michael inspirerar år efter år och visar på hur det digitala landskapet kan användas men också hur man kan navigera i det det nya kommunikationslandskapet. Michael ger eleverna möjlighet att använda sina specifika kompetenser och därmed får de kännedom om att deras åsikter och kunnande är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Michael är en drivande kraft i utvecklingsprocesser på sin skola Falkbergsskolan men även i utvecklingsprocesser på förvaltningsnivå såsom det pågående arbetet med att ta fram förvaltningens strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Hans systematiska, kreativa och holistiskt inriktade utvecklingsarbete är ett stort stöd på hans skola men även i utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. https://www.youtube.com/user/NyaFalkbergsskolan https://youtu.be/tJUl1vv8_5c https://youtu.be/LzcVpb6_IpA http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Musikl%C3%A4rare-i-Botkyrka-t%C3%A4nker-nytt.aspx

Göteborg

Charlotte Björk

Roll i kommunen: Områdeschef

Beskrivning: Tidig initiativtagare till ett digitalt dokumentations- och planeringssystem inom hemtjänsten. Omvärldsbevakar, ser möjligheter och går före. Hon hänger i förändringsarbetet även när hon möter motstånd. Hon är kunnig och skapar förtroende genom sitt sätt att agera och har stort fokus på uppdraget

Ulrika Cedervall

Roll i kommunen: Kommunikatör

Beskrivning: Otroligt duktig på att forma kommunikativa budskap för olika målgrupper inte minst i olika digitala kanaler. Tidigt ute med att jobba i sociala medier En innovativ, strategisk positiv kraft som hänger i och håller kvar i förändringsarbete. Samtidigt som hon är väldigt omvärldsorienterad och hela tiden ser vad som skulle kunna tillföra vår verksamhet någonting i förändringsarbetet. Otroligt duktig på att forma kommunikativa budskap för olika målgrupper inte minst i olika digitala kanaler.


Helsingborg

Hamid Yasin

Hamid Yasin

Roll i kommunen: Lärare i Helsingborg

Beskrivning:
Hamid Yasin berättar om sitt arbete med flippat klassrum.

Hamid Yasin är lärare i Helsingborg och har blivit mest känd för de resultat han uppnått genom att flippa klassrummet. Han är en hjälte inte bara för de effekter hans arbetssätt ger, utan också för hela den attityd som han är en bärare av. Han vänder utmaningar till möjligheter, oftast med digitaliseringen som möjliggörare.

Läs mer på sidan om Hamid Yasin.

Härryda

Annika Gry

Annika Gry

Roll i kommunen: Verksamhetschef förskolan (tidigare) nu för Utvecklings- och stödenheten

Beskrivning: Annika har hela tiden varit intresserad av att utveckla pedagogiken i förskolan och insåg tidigt att de digitala verktygen skulle kunna innebära en mindre revolution i sättet att arbeta, i dokumentationen och i att utveckla lärandet. Hon har sett till att kompetensutveckla förskolechefer och pedagoger ocha anställde tidigt en verksamhetsutvecklare på heltid med inriktning mot IKT och med uppgift att stödja pedagogerna i deras arbete. Annika är också den som ligger bakom kommunens senaste tillskott inom digitaliseringen, Tellus. Tellus är vårt digitala lärcentrum med fokus på matematik och naturvetenskap och riktar sig mot förskola och grundskola.

Christina Alström och Niklas Carlén

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare IT i förskola och grundskola

Beskrivning: Dessa båda har under hela vår utvecklingsresa varit pådrivare för att göra de digitala möjligheterna till en verklig resurs på våra förskolor och skolor.

Båda har på ett inspirerat sätt bidragit till att vi har tagit stora kliv framåt i användandet av digitala lärverktyg. De initierade och startade vår egen IKT-mässa som innebar ett tydligt startskott för utvecklingen i kommunens skolor och förskolor. Den hölls i samverkan med kulturen, socialtjänsten och företag inom IT-branschen och blev en stor framgång. De har genom sin omvärldsspaning och nyfikenhet bidragit till att vi kunnat avancera från ett ganska dåligt utgångsläge till en plats i framkant. Det räcker inte med att ha 100 Mb och trådlösa nätverk, samt en-till-en. Det måste hända något i förskolor och skolor också och det har dessa eldsjälar bidragit till.

Lars Bohman

Roll i kommunen: IT-tekniker på gymnasiet

Beskrivning: Lars har varit med sedan 2005 på resan från fasta datasalar till tekniska klassrum och en till en, 2010, för både personal och alla elever.

Lars har ett genuint intresse för att verksamheten ska fungera friktionsfritt och att tillgängliga digitala hjälpmedel nyttjas som en naturlig del i skolverksamheten. Hans kunskaper, vilja att utveckla vidare/hitta lösningar är otrolig. Han har varit och är med i en upparbetad fungerande kedja från inköp, säkerställa funktion, servicefunktionen/dagliga handpåläggning, och är ovärderligt för Hulebäcksgymnasiet.


Karlskrona

Mats Hellman

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare Digitaliseringsenheten

Beskrivning: Mats är en utvecklingstorped som med sin breda kompetens bryggar verksamhetsbehov med digitaliseringens möjligheter.

Mats tar sig an verksamhetsbehov på ett modigt och nyfiket sätt, skapar förtroende och ger situationsanpassat stöd till verksamheten för både stora och små utvecklingsuppdrag. Mats är bland annat drivande inom det nationella projektet Serverat och ett nationellt uppmärksammat arbete som heter Barnsam.

Mats har den ovanliga kombinationen av att både ha förmågan att tänka strategiskt och övergripande samtidigt som han är en skicklig projektledare som driver på utvecklingsinsatser in i mål.


Niclas Brissmalm

Niclas Brissmalm

Roll i kommunen: Områdeschef Larmteamet

Beskrivning: Niclas är chef för Karlskrona kommuns larmteam. Tillsammans med sina medarbetare har han byggt upp en organisation med processer som stödjer utvecklingen av välfärdsteknik i kommunen. Niclas och hans team arbetar gentemot Karlskronas förvaltningar och stöttar även andra kommuner, både i Blekinge län och i resten av landet, med att bygga upp hållbara organisationer kring införandet av välfärdsteknik.

Larmteamet, med Niclas i spetsen, har satt Karlskrona på kartan. Sättet att organisera verksamheten på känns tryggt och samlat, vilket skapar kvalitet i genomförandet. De har även lyckats skapa en plats där utvecklingens nödvändighet kan diskuteras med starka och professionella medarbetare och där både brukare och närstående involveras på ett pedagogiskt sätt.

Niclas har dessutom skapat välfungerande samarbeten med t.ex. den lokala nätförsörjaren både för välfärdsbredband och för att påverka enskilda vid utbyggnad om vikten av att ha fiber.


Ulrika Karlsson

Ulrika Karlsson

Roll i kommunen: Undersköterska

Beskrivning: Ulrika är kvalitetsansvarig undersköterska på kommunens särskilda boende för äldre; Handelsträdgården, och hon har tagit med sig flera års kunskaper från att ha varit en av äldreförvaltningens IT-instruktörer.

Ulrika har ett genuint intresse av att se nyttan med digitalisering och inspirerar både brukare, anhöriga och arbetskamrater i att använda ny teknik inom verksamheten.

Hon söker hela tiden ny kunskap som hon vill och kan förmedla. Hon är en utmärkt pedagog och har förmågan att inspirera sina arbetskamrater till att pröva och lära nytt. Ulrika lär gärna ut och delar med sig, noga med att förvissa sig om att alla är med på tåget. Allt genomsyras av ett etiskt tänkande.

Ulrika är en medarbetare som tar på sig nya utmaningar för att utveckla äldreomsorgen genom nya arbetssätt med stöd av digitaliseringens möjligheter.


Nordmaling

Nash Farashi

Nash Farashi

Roll i kommunen: Grundare och ägare av Nashent

Beskrivning: Nash är sannolikt den enskilda person som betytt mest för den digitalisering som skett i Nordmaling, samtidigt som han är en förebild för andra även i andra sammanhang Nash blev svensk medborgare i slutet på 80-talet och flyttade då från Iran till Nordmaling. Har däremellan utbildat sig i Indien och England. Har enorm kunnighet inom IT-frågor och driver ett lokalt bredbandsbolag liksom luftburet nät samt IT-företag med försäljning och support. Han är en stor filantrop som stöttar upp kommunens föreningsliv i tid och otid, framförallt gällande IT-frågor men han ställer även upp i många andra sammanhang som t.ex. bjuda ungdomar på korv under riskkvällar och arrangera allmänna fester. Hans program på julafton är fullspäckat när han “tomtar” runt bland barnfamiljerna. Hans egen beskrivning av sin profession är “Fat ass chief på Nashnet”

Skellefteå

Aktivitetssamordnare

Roll i kommunen: Aktivitetssamordnare

Beskrivning: Bedrift: Att med en intet sinande glöd och relativt begränsade resurser arbeta för att främja digitala lösningar i aktiviteter för individer inom äldreomsorgen.

Motivering: Med små medel och stort hjärta skapa stora mervärden för såväl individ och organisation.

Arbetsterapeut

Roll i kommunen: Arbetsterapeut

Beskrivning: Bedrift: Att vara aktiv omvärldsbevakare med ständig motivation att söka alternativ och lösningar för att ge bästa möjliga stöd utifrån individens drömmar, vilja och behov.

Motivering: Med ett öppet sinne och ständig utveckling som drivkraft ta emot nya möjligheter och lika självklart dela med sig till kollegor och individer.

Early adoptive seniors

Roll i kommunen: Early adoptive seniors

Beskrivning: Bedrift: Att som relativt teknikomogen senior osjälviskt bidra till den digitala utvecklingen inom äldreomsorgen.

Motivering: Med välvilja och mod testa ny välfärdsteknik, vara positiva och kritiskt tillförande i en oförutsägbar och betydelsefull utvecklingsprocess.

Undersköterskor i verksamheten

Roll i kommunen: Undersköterskor

Beskrivning: Bedrift: Att våga kliva utanför kulturramen med sikte på nya möjligheter.

Motivering: Med mod lämna ett traditionellt arbetssätt och mindset för att se möjligheter i förändringen och med öppet sinne påbörja en resa för att jobba annorlunda med framtidens äldreomsorg.

Äldreomsorgschef

Roll i kommunen: Äldreomsorgschef

Beskrivning: Bedrift: Att på blott 2,5 år fått till en rörelse i en traditionsbunden, trög och stor organisation – en kulturförändring på väg till ett nyläge.

Motivering: Med beslutsamhet och följsamhet i det som beslutats, och med en prestigelös förmåga att se behov, vara flexibel och ompröva egna beslut, har hen sett till att en kulturförändring är på väg att ske.


Trelleborg

Arlinda Haxhiu

Roll i kommunen: Medarbetare på enheten för teknik och utveckling

Beskrivning: Undersköterskan som blev teknikexpert

Arlinda Haxhiu började som undersköterska 2002 och nu, 15 år senare, är hon systemansvarig och projektledare för tekniksatsningar. "Jag trodde inte att jag skulle sitta här i dag och jobba med teknik" säger hon.

Arlinda jobbar på enheten för teknik och utveckling, en del av socialförvaltningen sedan den 1 januari 2017.

- Att jobba här känns jättebra och spännande. Det här är det bästa jag gjort någonsin! Att få vara med i en ny enhet, påverka och driva arbetet framåt och representera vår kommun i olika sammanhang - ja, jag känner mig stolt över det vi har gjort genom åren, säger Arlinda Haxhiu.

Hon är systemansvarig för planeringssystem, trygghetslarm och kameratillsyn samt projektledare för Home4Dem, ett EU-projekt där smarta hem-lösningar ska testas hos personer med demenssjukdom.

Hon har daglig kontakt med både medarbetare och medborgare och uppfattar det som att rädslan för teknik bottnar i två saker: dålig information och/eller okunskap.

- Mitt fokus är att förklara och göra människor trygga. Vi kan inte välja bort tekniken, det enda vi kan välja är vad och hur. Ska vi ha kvar vår personal ska vi ha den på rätt plats och låta tekniken sköta annat.

Markus Olsson

Roll i kommunen: Medarbetare på enheten för teknik och utveckling

Beskrivning: Konkret stöd i vardagen

Markus är en av organisationens nyckelpersoner när det kommer till att minska den digitala klyftan och utanförskapet i samhället.

Markus hjälper personer över 65 år konkret i vardagen med bland annat digitala inköp och ansökningar via e-tjänster. Under sina hembesök sprider han kunskap om IT och informerar om verksamheternas välfärdsteknologiska möjligheter som digitala lås, trygghetslarm, tillsyn via kamera med mera.

I det direkta mötet kan han snabbt svara på frågor och minimera eventuella missförstånd hos medborgarna.

Genom sina serviceinsatser och höga servicenivå hjälper han till att minska den digitala klyftan och utanförskapet.


Umeå

Elza Dunkels

Elza Dunkels

Roll i kommunen: Medborgare och forskare på Umeå universitet

Beskrivning: Stöttat, informerat, kämpat för att digitalisering inte ska vara något man ska vara rädd för utan lära sig att leva med på ett trevlig och tryggt sätt.


Micke Hermansson

Micke Hermansson

Roll i kommunen: Grundskollärare

Beskrivning: Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket som för ett antal år sedan skapade en facebookgrupp för ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner med makroeffekt. Gruppen har över 30 000 medlemmar som delar tips på lektioner med varandra. Micke 2011 Lärarförbundets pedagogpris och blev 2015 utnämd till Årets lärare av Handelskammaren. Micke har även blivit nominerad till Guldäpplet samt vinnare av pedagogpriset som den finska organisationen scool.fi delar ut.

Micke har lyckats få till ett kollegialt lärande genom att sprida inspirerande pedagogiska idéer till stor del av Sveriges lärarkår.

Vi i Umeå tycker att Micke är vår hjälte för att han har lyft delakulturen till en helt annan nivå och verkligen fått fart på det kollegiala lärandet. Och inte minst har han spridit ett lustfyllt lärande som elever älskar.


Fil:William Spetz
William Spetz

William Spetz

Roll i kommunen: Medborgare och före detta elev

Beskrivning: William Spetz är en svensk skådespelare, komiker, programledare som blev känd genom sina humorvideor på Youtube och sin humorserie Williams lista och Scener ur ett tonårsliv som visats på SVT Play, där han spelar en fiktiv version av sig själv. William började blogga som 12-åring på bloggportalen Blogspot, men på grund av bristande antal läsare bad han Västerbottenskuriren om att få starta en ungdomsblogg på deras bloggportal. I maj 2010 när han var 14 år började han att videoblogga på sin Youtube-kanal Lilla bloggen.

William har lyckats slå sig fram i den digitala världen och skapa sig ett etablerat och folkligt namn.

Vi tycker att William är en hjälte för att han vågar bryta normer, sticka ut och dela med sig av sig av saker man ofta behåller inom sig. William inspirerar andra unga att det är ok att sticka ut och visar att man kan våga vara sig själv. Han visar också på att man måste våga följa sina drömmar.

Uppsala

Maja Fernlöf

Maja Fernlöf

Roll i kommunen: Lokal IT-didaktiker

Beskrivning: Hon har som IT-didaktiker inspirerat och engagerat pedagoger på skolan och i kommunen att ta steg mot en digitaliserad skola. Hon har på ett kunnigt, inspirerande och uthålligt sätt arbetat för att utveckla sig själv och andra för en skola där IT är en naturlig del av vardagen i klassrummet/undervisningen.


Mattias Sjöholm

Mattias Sjöholm

Roll i kommunen: Förvaltningsledare verksamhet

Beskrivning: Han har haft stor betydelse för etableringen av en fungerande modell för utveckling av de kommunala systemen, framförallt de pedagogiska.

Mattias har på ett engagerat och uthålligt sätt verkat för att få ordning och systematik i utvecklingen av de pedagogiska systemen. Med scenariobeskrivningar och konkretiseringar har han gjort behov och problem begripliga och möjliga att hantera för verksamhet och IT.

Vara

Catarina Bergqvist

Roll i kommunen: Undersköterska vid Vara hemtjänst och i matlevernasen, samt systemansvarig för digitala lås, nattillsynskameror och GPS-larm

Beskrivning: Catarina har haft hand om våra digitala lås ända sedan de började införas 2007. Det här är en uppgift som Catarina fått utöver sina ordinarie arbetsuppgifter som sköter på ett exemplariskt sätt. Förutom att handha allt praktiskt arbete med digitala lås såsom att sätta upp dem, sköta felsökning och administration håller Catarina även utbildning i digitala lås. Hon installerar, samtalar och informerar även om våra nattillsynskameror och GPS-larm.

Hon bemöter brukare och anhöriga på ett föredömligt sätt och förklarar så de förstår. Hon har ett driv och en betydande vilja att utveckla vidare.

Catarina marknadsför och informerar även på Idébytardagar, hos pensionärsföreningar osv. Catarina är med sin entusiasm ett föredöme och banar väg för interaktionen mellan människa –modern teknik och digitalisering.


Västerås

Aina Carlsson

Roll i kommunen: Engagerad och erfaren invånare

Beskrivning: Aina var tidigt med som invånare och berättade om hur vi ska kunna använda välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Det finns ett par hjältehistorier som vi vill lyfta fram: Vid ett tillfälle hade vi samlat en massa experter inom hälso- sjukvård och socialtjänst. Aina bidrog med sina erfarenehter som anhörigvårdare. Vid det tillfället kom det bl a upp diskussioner om GPS- larm. Flera av oss experter tyckte inte de var säkra eftersom larmen inte hade en radie som vi tyckte var tillräcklig. Larmen visade ett ganska stort område. När vi diskuterade det räckte Aina upp handen och sa att det är väl ändå så mycket bättre att det visar det området än att hon inte idag annars har en aning om vart han är- faktiskt skulle han ju nästan kunna vara vart som helst i världen.

Våra diskussioner fortsatte bland alla oss experter; ja, men de kunde ju glömma att sätta på sig larmet och då vore det ju en falsk trygghet..... Och återigen så hjälper Aina oss tillbaka till verkligheten. Hon menade att de gånger han bär larmet så kommer hon att veta vart han är mot idag när hon inte har en aning om vart han är.

Det fick oss att inse hur viktigt det är att arbeta med dem vi är till för.


Eva Sahlén

Eva Sahlén

Roll i kommunen: Direktör Sociala nämndernas förvaltning

Beskrivning: Eva har åstadkommit att staden varit tidigt ute med införande av välfärdsteknologi. Hon slår sig inte heller till ro utan fortsätter driva utvecklingen så att Västerås fortfarande ligger långt fram. Hon har påverkat utvecklingen, bidragit till att politiken ser välfärdsteknologi och digitalisering som ett viktigt område för att öka den enskildes integritet och självständighet. Införande av teknik driver mot en modern verksamhet med nya arbetssätt/metoder, vilket i sig kan locka nya medarbetare. Hon har också vid ett flertal tillfällen visat stort mod i att ta beslut om införande av nya tjänster där det saknats praxis och tydlig uttolkning av regelverket - något som heller aldrig hade tillkommit om alla satt still i båten och väntade.


Ulrika Stefansson

Ulrika Stefansson

Roll i kommunen: Projektledare

Beskrivning: Ulrika har åstadkommit en ökad frihet för den enskilde genom att se möjligheter till ändrat arbetssätt med hjälp av teknik, vårdmiljö och metoder. När andra sagt “nej”, har hon inte gett sig, utan fortsatt driva på för att förverkliga projektmålen. Utifrån de enskildas bästa, hon har alltid individen i fokus. Arbetet har bidragit till ökad stimulans och aktivitet för de enskilda. De boende har fått ökad frihet och självständighet, arbetsmiljön för personalen har samtidigt blivit bättre.

https://www.youtube.com/watch?v=gSWhyzXRJxU