Arbetsprocesser

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Arbetsprocesser och metoder

Maja Arbetsprocesser-v2.png

Vad?

Det handlar om att få koll på läget. Ett bra stöd för det är att kartlägga arbetsprocesser för att upptäcka eventuella förbättringsområden. Ett par exempel på metoder för att kartlägga flöden är den här och den här .

I korthet:

 • Spontana och smarta projekt
 • Arbeta behovsstyrt
 • Bort med det gamla

Vem?

När processutvecklingsmetoden används för att kartlägga och arbeta med förbättringar kopplat till arbetsprocesser är det viktigt att de här rollerna finns:

 • Kommunens ledningsgrupp
 • Uppdragsgivare/Processägare
 • Processledare
 • Processutvecklare
 • Workshopdeltagare
 • Verksamhetsansvarig chef


Läs mer på sidan Process-roller, för att veta vilka roller som behövs i Skellefteå kommuns processutvecklingsmetod. Här beskrivs Varas processkartläggningsmetod

Hur?

Två saker är centrala i processutvecklingsmetoden:

 1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare
 2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service


Metoden innefattar att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Läs mer på sidan Arbetsmetoder och modeller - processorienterat arbetssätt


Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Metoden som leder till det digitala målet

Mittköping använder processutvecklingsmetoden för att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Processutvecklingsmetoden innebär att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och en handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Göteborg

Välfärdens processer

Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet.

Läs mer..

Halmstad

Genombrottsmetoden hjälper oss att pröva nytt

Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det.

Läs mer..

Härryda

Pedagogiska nätverk

Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.

Läs mer..

Härryda

Arbetsgrupp IT-UTK

En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.

Läs mer..

Malmö

Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna

Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna

Läs mer..

Skellefteå

Processutveckling: en metod att kartlägga och förbättra arbetsprocesser

Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar.

Läs mer..

Sollentuna

Kvalitet & Införande

I Sollentuna kommun har vi valt att arbeta med en gemensam förvaltningsmodell. Modellen syftar till att hjälpa oss att styra vår förvaltningsverksamhet för att säkerställa hög verksamhetsnytta. Modellen anpassas så att den passar våra befintliga processer.

Läs mer..

Trelleborg

Optimering och automatisering

I Trelleborg jobbar vi för att göra medarbetarna delaktiga och fånga upp deras erfarenheter och koppla ihop detta med medborgarens behov. I processarbetet är steg 1 att kartlägga processen för att synliggöra hur den ser ut i dag. Förbättringsförslag leder sedan till att arbetsprocessen kan förändras och optimeras. Steg 2 blir sedan, i de fall det är möjligt, att automatisera hela eller delar av en process. Detta kan göras först när processen är kartlagd och optimerad.

Läs mer..

Vara

Processutvecklingsmetoden i Vara

Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar. Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Här kommer Processutvecklingsmetoden

Läs mer..