Användare:Katarina S

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
KS.jpg

Hej, Jag heter Katarina Sjöström och jobbar som utvecklingsledare på Kompetenscentrum för digitalt lärande (KDL) på Utbildningskontoret i Umeå. KDL är ett strategiskt och operativt stöd för såväl ledning som verksamheter och en resurs för utvecklingen av förskolan och skolan i Umeå. KDL fungerar dessutom som en länk till kommunens IT-avdelning. KDL skapar värde för de vi finns till för, dvs medborgarna (för såväl elever, personal som vårdnadshavare) i Umeå kommun. Många av uppdragen handlar om att utveckla och effektivisera förskolans och skolans verksamheter inom det digitala utvecklingsarbetet med att prioritera, långsiktigt planera, utföra och att följa upp. Tillsammans med SKL och 19 andra kommuner deltar Umeå kommun genom KDL i LEDA för smartare välfärd!