Ansvarsfördelning i Härryda

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

I tabellerna nedan finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas.

Förskola och grundskola

Ansvarsfördelning- riktlinjer för IT inom för- och grundskola Huvudman/ kommun Verksamhets-chef Förskole-chef/rektor Pedagog Utvecklings- och stödenheten UFF
Tillgång till likvärdig IT
Stötta och utveckla arbetet med IT X
Omvärldsbevaka för att skaffa sig aktuell kunskap inom IT och arbeta för att stärka likvärdigheten och kvaliteten X
Leda nätverk X
Grundläggande förutsättningar kring infrastruktur X
Hålla sig uppdaterade och använda IT som en del i verksamheten och undervisningen X
Skapa förutsättningar för digital kompetensutveckling utifrån enhetens eller de enskilda pedagogernas behov X
Tillse att alla pedagoger tillägnar sig nödvändig kunskap X
Använda sig av de pedagogiska digitala system: GAFE, Pluttra och Unikum X X X X
IT- strategisk kompetens hos skolledare X
Leda det digitala utvecklingsarbetet på enheterna X
Kompetensutveckla och handleda rektorer och förskolechefer X
Efter behov delta i skolverkets utbildningsinsatser X
Skapa förutsättningar för att alla ledare har en likvärdig digital kompetens X
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla undervisning och lärande
Göra digitala verktyg till pedagogiska verktyg X
Erbjuda program med kompetensutveckling för pedagoger inom förskola och grundskola X
Rikta insatser till enheter och pedagoger X
Ansvara för att skapa förutsättningar för att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. X
Starta upp Tellus resurscenter X
Källkritik och nätetik
Ta fram material om källkritik och nätetik X

Gymnasiet

Ansvarsfördelning - riktlinjer för IKT inom gymnasiet Huvudman/ kommun Verksamhets-chef Rektorer, enhetschef och intendent Pedagog IKT-grupp

GSFE-grupp

Stötta och utveckla arbetet med IKT X X X
Omvärldsbevaka för att skaffa sig aktuell kunskap inom IKT och arbeta för att stärka likvärdigheten och kvaliteten X X X X
Leda nätverk X
Tillgång till likvärdig IKT X X X X X
Grundläggande förutsättningar kring infrastruktur X
Hålla sig uppdaterade och använda IKT som en del i verksamheten och undervisningen X X X
Skapa förutsättningar för digital kompetensutveckling utifrån enhetens eller de enskilda pedagogernas behov X X
Tillse att all personal tillägnar sig nödvändig kunskap X X
Sörja för kompetensutveckling och handledning av personal X X
Använda sig av de pedagogiska och administrativa digitala system: GSFE, HuleDu m.fl. X X X
IKT- strategisk kompetens hos skolledare X X
Leda det digitala utvecklingsarbetet på enheterna X X
Sörja för kompetensutveckling och handledning av rektorer/intendent/planeringsledare X
Efter behov delta i utbildningsinsatser inom IKT X X
Skapa förutsättningar för att alla ledare har en likvärdig digital kompetens X
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att utveckla undervisning och lärande X X X X X
Göra digitala verktyg till pedagogiska verktyg X X
Erbjuda program med kompetensutveckling för pedagoger X
Rikta insatser till enheter och pedagoger X X
Ansvara för att skapa förutsättningar för att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. X X
Källkritik och nätetik X X X X X
Ta fram material om källkritik och nätetik X