Tydliga strukturer för flexibilitet och utveckling

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Råtexten från Google docs - ursprungligen Organisation och Kultur, finns här

Instruktioner till arbetet:

  1. Läs igenom texten nedan - komplettera med fler meningar där t.ex. det arbetsområde du varit delaktig i passar bra in och länka dit.
  2. Har du beskrivit några konkreta exempel från din kommun som finns i wikin - länka dit också.
  3. Känner du "wow, precis det här har jag exempel på från min kommun, det vill jag gärna beskriva" - gör det under din kommunsida och länka sedan hit
  4. Andra tankar, förslag, idéer - använd diskussionssidan
  5. Andra förslag på rubriker för det här Hur:et nedan - diskutera gärna på diskussionssidan vilken rubrik som känns bäst:


  • Tydliga strukturer för flexbilitet och utveckling

Så gick Mittköping från otydlighet till tydlighet och byggde delaktighet och engagemang!

  • Tydliga strukturer för flexbilitet och utveckling

Så skapar Mittköping en kultur där alla förväntas göra skillnad!

  • Alla ska göra skillnad!

I Mittköping skapar tydliga ramar och systematiskt utvecklingsarbete glädje, ork och engagemang!

  • Bygg där ni står!

...att ta vara på befintliga strukturer och lära av varandra för stabil flexibilitet och utveckling

  • Stabil flexibilitet - hur är det möjligt?

I Mittköping bygger man vidare på befintliga strukturer och lär av varandras erfarenheter och arbetsprocesser för att uppnå stabil flexibilitet och utveckling.


Tydliga strukturer för flexbilitet och utveckling

Så gick Mittköping från otydlighet till tydlighet och byggde delaktighet och engagemang!

Att hitta orken att driva på utveckling och ha fortsatt engagemang i en organisation präglad av otydliga strukturer och bristande rutiner är tufft och tungt. Genom att faktiskt våga sätta ner foten när det gäller en del grundläggande riktlinjer skapar en tydligare ram, ett bättre lugn samtidigt som du som ledare kan ha och visa vilka höga förväntningar du har på medarbetarna - att de gör och ska göra skillnad. Att de får och ska vara flexibla, tänka kreativt och driva utvecklingen framåt. Att de, liksom medborgarna, är en självklar del i utvecklingsresan.

Att skapa en flexibel organisation

I Mittköping strävar man efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder. Om vardagen för medborgare eller personal i Mittköping präglas av otydliga ramar, bristande rutiner eller icke fungerande strukturer, saknas också orken att vara flexibel. Att tillhandahålla tydliga strukturer är grunden för att uppbåda förändringskraft hos medarbetarna och uppmana till ett flexibelt tänkande där varje medarbetare förväntas göra skillnad.

I Mittköping har man klurat, arbetat och tänkt kring flera av dessa områden och skrivit ner hur man t.ex. arbetar för att skapa en stabil och trygg flexibilitet, hur man bland annat tack vare en väl förankrad vision, tydliga mål och ännu tydligare riktlinjer skapar en bra grogrund för utveckling och förändring.

Stöd- och support i arbetet

I Mittköping finns en organisation där en grupp tar hand om all teknik när det gäller vård och omsorg. Gruppen har en blandning av administratörer och tekniker och sköter allt från beställningar till fakturor. Fördelarna med en sådan organisation är, dels att vi har kontroll över allt, dels att vi har en spetskompetens inom området. En annan stor fördel är att verksamheterna har en väg in för hjälp och support vilket frigör onödig tid som istället kan gå till de vi är till för.

Dessutom kan samma teknik användas i de olika verksamhetsgrenarna när “gränserna” som fanns i gamla organisationer suddats ut.

Exempel från kommuner

Larmteamet i Karlskrona

Minst 20 års utvecklingshistoria, utvecklats, byggts på, fått möjligheter att testa och utvärdera. Väldigt högt kvalitetstänk - man gör inget förrän man har ordentliga processer! Man tänker på användarna - det som distribueras måste vara säkert för dem. Växt fram genom erfarenhet och genom att lära av misstag. Nära samarbete med kommunens bolag för stadsnät och energi.

( Östersund)