Skillnad mellan versioner av "Tänk stort men börja smått"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Systematik och successivt införande)
(Exempel från kommuner)
Rad 33: Rad 33:
  
 
==== Exempel från kommuner ====
 
==== Exempel från kommuner ====
 +
''Hur'' har man arbetat runt om i landet för att skapa förutsättningar för ett mer successivt införande av olika digitala verktyg och tjänster? Hur bygger man en organisation där man snabbt kan fånga upp det som fungerar/inte fungerar och anpassa införandet efter det, innan det har gått för långt?
 +
 +
Några exempel nedan...
 +
* ....

Versionen från 24 september 2017 kl. 13.36

Råtext från google docs finns här

Instruktioner till arbetet:

  1. Logga in så att du kan redigera ;-)
  2. Läs igenom texten nedan - komplettera med fler meningar där t.ex. det arbetsområde du varit delaktig i passar bra in och länka dit (du ska inte klipp och klistra!).
  3. Har du beskrivit några konkreta exempel från din kommun som finns i wikin - länka dit också.
  4. Känner du "wow, precis det här har jag exempel på från min kommun, det vill jag gärna beskriva" - gör det under din kommunsida under den rubrik det passar bäst in och länka sedan hit.
  5. Andra tankar, förslag, idéer - använd gärna diskussionssidan (klicka på de tre punkterna i menyn högst upp till höger.)


Så bryter Mittköping traditioner och arbetar med successivt införande

I Mittköping arbetar vi utifrån ett agilt förhållningssätt. Våra centrala arbetssätt inom digitalisering och IT är årliga prioriteringar och ett successivt införande, istället för ett traditionellt arbetssätt i utvecklingsprojekt som därefter övergår i förvaltning.

Systematik och successivt införande

Mittköping arbetar systematiskt med årliga prioriteringar inom IT och digitalisering, och prioriteringarna diskuteras och beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Genom vårt arbetssätt har vår lokala IT-organisation aktuell kunskap om behov – ibland innan verksamheten själv har insett det – och kan därmed ta en mycket aktiv roll i planering och prioritering.

För att arbeta systematiskt och kunna både följa upp och prioritera finns olika verktyg och modeller att ta hjälp av, t.ex. SKL:s eBlomlådan, KLASSA, LIKA, it-tempen för skola och förskola och LIKA, it-tempen för socialtjänsten.

Genom att införa nyheter i liten skala och sedan successivt öka införandet har vi i ett tidigt skede kunnat se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det har gett oss möjlighet att kunna rätta till brister och därmed minska sannolikheten att problem uppstår senare i införandet. Vi ser det som en viktig faktor för att lyckas med implementeringen av nya saker, och det minskar också risken för att hela arbetet bromsas upp vid avslut av pilot eller projektavslut.

Mittköpings arbetssätt med successivt införande och den flexibilitet det medför ger stora möjligheter till delaktighet och påverkan under arbetets gång. Fördelen med att använda ett successivt införande av ny teknik och system är att man ger både kunder och personal möjlighet att förstå tekniken, vänja sig vid den och öka intresset kring den tills den blir en naturlig del av vardagen.

Mittköping klurar, diskuterar och agerar

I Mittköping har man tänkt och klurat inom olika områden där man ofta nämner viktiga faktorer som "systematiskt arbete", "uppföljning" och att bl.a. via tydliga arbetsprocesser, snabbt få möjlighet att testa ny teknik, nya tjänster - att börja smått men snabbt för att sen skala upp, att vare sig fastna i för stora, omfattande projekt så att den nya tekniken är gammal redan innan den hunnit testas eller okontrollerade införande av nya digitala verktyg utan tankar, styrning eller ledning.

Några exempel på tankar och arbete finns t.ex. här:

Exempel från kommuner

Hur har man arbetat runt om i landet för att skapa förutsättningar för ett mer successivt införande av olika digitala verktyg och tjänster? Hur bygger man en organisation där man snabbt kan fånga upp det som fungerar/inte fungerar och anpassa införandet efter det, innan det har gått för långt?

Några exempel nedan...

  • ....