Skillnad mellan versioner av "Semantiska egenskaper"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 15: Rad 15:
 
|-
 
|-
 
| [[Property:Mejladress|Mejladress]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| [[Property:Mejladress|Mejladress]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
| Titel <!-- Namn på datacontainer -->
+
| Mejladress <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Personens mejladress <!-- Används till -->
 
| Personens mejladress <!-- Används till -->
 
|-
 
|-

Versionen från 8 augusti 2017 kl. 11.04

Kortet Person

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Namn Namn Personens namn
Titel Titel Personens titel
Mejladress Mejladress Personens mejladress
Telefonnummer Telefonnummer Personens telefonnummer
Hjälte Hjälte Huruvida man är titulerad hjälte eller inte.
Wikiredaktör Wikiredaktör Huruvida man är wikiredaktör eller inte
Kommun Kommun Vilken kommun personen tillhör
Övrigt Övrigt Övrig information


Namn

Telefonnummer Hjälte (ja/nej)

(ja/nej)

Kommun (så att man kan koppla den till befintlig kommun) Övrigt (Här kommer det för hjältarna att stå jättemycket text, medan det för wikiredaktörer och andra nog kanske inte kommer att stå någonting alls)

Kortet Kommun

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Kommun Kommun Kommunens namn
Introduktion Introduktion Fritextfält för att introducera kommunen
Bild Bild Namnet på en uppladdningsbar fil
Film Film Namnet på en uppladdningsbar fil
Visa media Visa media Huruvida film och bild skall visas på sidan

Kortet Nyckelområde

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till Projekt/Ansvarig
Kommun Kommun Kommunens namn
Nyckelområde Nyckelområde Objektets nyckelområde
Rubrik Rubrik Rubrik på sammanfattning
Sammanfattning Sammanfattning Fritextfält för beskrivning
Detaljer Detaljer Fritextfält för beskrivning