Semantiska egenskaper

Från Mittköping
Version från den 3 augusti 2017 kl. 19.06 av Isrjo (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Kortet Person

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Person Person Personens namn
Titel Titel Personens titel
Mejladress Titel Personens titel
Telefonnummer Telefonnummer Personens titel
Hjälte Huruvida man blivit titulerad hjälte eller inte. Hjälte
Wikiredaktör Huruvida man är eller inte är wikiredaktör Personens titel
Kommun Personens titel
Övrigt Huruvida man är eller inte är wikiredaktör Personens titel


Namn

Telefonnummer Hjälte (ja/nej)

(ja/nej)

Kommun (så att man kan koppla den till befintlig kommun) Övrigt (Här kommer det för hjältarna att stå jättemycket text, medan det för wikiredaktörer och andra nog kanske inte kommer att stå någonting alls)

Kortet Kommun

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Kommun Kommun Kommunens namn
Introduktion Introduktion Fritextfält för att introducera kommunen
Bild Bild Namnet på en uppladdningsbar fil
Film Film Namnet på en uppladdningsbar fil
Visa media Visa media Huruvida film och bild skall visas på sidan

Kortet Nyckelområde

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till Projekt/Ansvarig
Kommun Kommun Kommunens namn
Nyckelområde Nyckelområde Objektets nyckelområde
Rubrik Rubrik Rubrik på sammanfattning
Sammanfattning Sammanfattning Fritextfält för beskrivning
Detaljer Detaljer Fritextfält för beskrivning