Skillnad mellan versioner av "Semantiska egenskaper"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(18 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
 +
== Kortet Person ==
 +
{| width="100%" class="wikitable"
 +
|-
 +
! align="left" | Namn på den Semantiska egenskapen
 +
! align="left" | Namn på datafältet (i mallen)
 +
! align="left" | Används till
 +
|-
 +
| [[Property:Namn|Namn]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Namn <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Personens namn <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Titel|Titel]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Titel <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Personens titel <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Mejladress|Mejladress]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Mejladress <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Personens mejladress <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Telefonnummer|Telefonnummer]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Telefonnummer <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Personens telefonnummer <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Webbadress|Webbadress]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Webbadress <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Personens webbadress/Twitter/LinkedIn etc. <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Hjälte|Hjälte]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Hjälte <!-- Används till -->
 +
| Huruvida man är titulerad hjälte eller inte. <!-- Namn på datacontainer -->
 +
|-
 +
| [[Property:Wikiredaktör|Wikiredaktör]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Wikiredaktör <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Huruvida man är wikiredaktör eller inte <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Kommun|Kommun]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Kommun <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Vilken kommun personen tillhör<!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Övrigt|Övrigt]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Övrigt <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Övrig information <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Bild|Bild]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Bild <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Bild på personen <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Visa media|Visa media]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Visa media <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Huruvida bild skall visas på sidan <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Användarnamn|Användarnamn]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Användarnamn <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Ett eventuellt wiki-användarnamn på personen <!-- Används till -->
 +
|}
 +
 
== Kortet Kommun ==
 
== Kortet Kommun ==
 
{| width="100%" class="wikitable"
 
{| width="100%" class="wikitable"
Rad 5: Rad 61:
 
! align="left" | Namn på datafältet (i mallen)
 
! align="left" | Namn på datafältet (i mallen)
 
! align="left" | Används till
 
! align="left" | Används till
! align="left" | Projekt/Ansvarig
 
 
|-
 
|-
 
| [[Property:Kommun|Kommun]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| [[Property:Kommun|Kommun]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| Kommun <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Kommun <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Kommunens namn <!-- Används till -->
 
| Kommunens namn <!-- Används till -->
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 
 
|-
 
|-
| [[Property:Beskrivning|Beskrivning]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
+
| [[Property:Introduktion|Introduktion]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
| Sammanfattning <!-- Namn på datacontainer -->
+
| Introduktion <!-- Namn på datacontainer -->
| Fritextfält för beskrivning <!-- Används till -->
+
| Fritextfält för att introducera kommunen <!-- Används till -->
| Kommer ....  <!-- Förklaring av fältet -->
+
|-
 +
| [[Property:Webbadress|Webbadress]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Webbadress <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Extern länk till kommunens eventuella digitaliseringssida på webben <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Bild|Bild]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Bild <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Namnet på en uppladdningsbar fil <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Film|Film]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Film <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Namnet på en uppladdningsbar fil <!-- Används till -->
 +
|-
 +
| [[Property:Visa media|Visa media]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Visa media <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Huruvida film och bild skall visas på sidan <!-- Används till -->
 
|}
 
|}
  
== Kortet Infraskruktur ==
+
== Kortet Nyckelområde ==
 
{| width="100%" class="wikitable"
 
{| width="100%" class="wikitable"
 
|-
 
|-
Rad 29: Rad 98:
 
| Kommun <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Kommun <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Kommunens namn <!-- Används till -->
 
| Kommunens namn <!-- Används till -->
 +
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 +
|-
 +
| [[Property:Nyckelområde|Nyckelområde]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 +
| Nyckelområde <!-- Namn på datacontainer -->
 +
| Objektets nyckelområde <!-- Används till -->
 
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 
|-
 
|-
Rad 43: Rad 117:
 
| [[Property:Detaljer|Detaljer]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| [[Property:Detaljer|Detaljer]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| Detaljer <!-- Namn på datacontainer -->
 
| Detaljer <!-- Namn på datacontainer -->
| Fritextfält för beskrivning <!-- Används till -->
 
| <!-- Förklaring av fältet -->
 
|}
 
 
== Kortet Kompetens ==
 
{| width="100%" class="wikitable"
 
|-
 
! align="left" | Namn på den Semantiska egenskapen
 
! align="left" | Namn på datafältet (i mallen)
 
! align="left" | Används till
 
! align="left" | Projekt/Ansvarig
 
|-
 
| [[Property:Stad|Stad]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| Stad <!-- Namn på datacontiner -->
 
| Namnet staden <!-- Används till -->
 
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 
|-
 
| [[Property:Kommun|Kommun]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| Kommun <!-- Namn på datacontiner -->
 
| Kommunens namn <!-- Används till -->
 
|  <!-- Projekt/Ansvarig -->
 
|-
 
| [[Property:Beskrivning|Beskrivning]] <!-- Namn på den Semantiska egenskapen -->
 
| Beskrivning <!-- Namn på datacontiner -->
 
 
| Fritextfält för beskrivning <!-- Används till -->
 
| Fritextfält för beskrivning <!-- Används till -->
 
| <!-- Förklaring av fältet -->
 
| <!-- Förklaring av fältet -->
 
|}
 
|}

Nuvarande version från 16 augusti 2017 kl. 12.26

Kortet Person

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Namn Namn Personens namn
Titel Titel Personens titel
Mejladress Mejladress Personens mejladress
Telefonnummer Telefonnummer Personens telefonnummer
Webbadress Webbadress Personens webbadress/Twitter/LinkedIn etc.
Hjälte Hjälte Huruvida man är titulerad hjälte eller inte.
Wikiredaktör Wikiredaktör Huruvida man är wikiredaktör eller inte
Kommun Kommun Vilken kommun personen tillhör
Övrigt Övrigt Övrig information
Bild Bild Bild på personen
Visa media Visa media Huruvida bild skall visas på sidan
Användarnamn Användarnamn Ett eventuellt wiki-användarnamn på personen

Kortet Kommun

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till
Kommun Kommun Kommunens namn
Introduktion Introduktion Fritextfält för att introducera kommunen
Webbadress Webbadress Extern länk till kommunens eventuella digitaliseringssida på webben
Bild Bild Namnet på en uppladdningsbar fil
Film Film Namnet på en uppladdningsbar fil
Visa media Visa media Huruvida film och bild skall visas på sidan

Kortet Nyckelområde

Namn på den Semantiska egenskapen Namn på datafältet (i mallen) Används till Projekt/Ansvarig
Kommun Kommun Kommunens namn
Nyckelområde Nyckelområde Objektets nyckelområde
Rubrik Rubrik Rubrik på sammanfattning
Sammanfattning Sammanfattning Fritextfält för beskrivning
Detaljer Detaljer Fritextfält för beskrivning