Skillnad mellan versioner av "Sandlåda"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 4: Rad 4:
 
| ?Rubrik
 
| ?Rubrik
 
| ?Sammanfattning
 
| ?Sammanfattning
| format=template
+
| sort=Kommun,Rubrik
| sort=Kommun
+
| order=acs,decs
| template=Nyckelområde på huvudsida
+
|mainlabel=-
| link=none
 
 
}}
 
}}

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 11.06

Exempel från kommuner i Sverige

KommunRubrikSammanfattning
BotkyrkaUtreder molntjänstBotkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor.
GöteborgInformationssäkerhet, upphandling och molntjänstJuridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med
HelsingborgFokus på funktionKommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.
HärrydaUtarbetar övergripande leveransavtalHärryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.
KarlskronaInnovationsupphandling som verktyg för utvecklingsarbeteI utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.
LinköpingTa med juridiken i ett tidigt skedeLinköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar.
MalmöSäkerställer tillgänglighet och inkluderingMalmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering.
SkellefteåDigitalisering och juridikenI arbetet med digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas att ta hänsyn till rådande lagstiftning. Ett sätt att komma framåt i detta arbete är att jobba med framtagandet av modeller för att skapa en rättssäker hantering då lagstiftningen är otydlig. Modeller är en förutsättning för att kunna använda teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist.
SollentunaDigitala satsningar på politiskt uppdragSollentuna har lång erfarenhet av digitala satsningar på uppdrag av politiken. Man har provat olika upphandlingsmodell med att både “köpa” via investeringslån och att leasa samt att köpa allt som en tjänst.
StockholmFrån PUL till GDPRStockholm har arbetar intensivt med förberederlse inför att PUL ersätts med den nya dataskyddsförordningen GDPR den 28 maj 2018. Här delar vi med oss av vårt arbete.
TrelleborgSätt ljus på juridiken i ett tidigt skedeDet är centralt med juridisk kompetens vid införandet av digitala lösningar och inte minst att den juridiska aspekten belyses från allra första början, inte mot slutet av en process när något redan är uppbyggt och redo att användas. I Trelleborg har vi ett utvecklat samarbete med upphandlingsenhet och kommunens jurister i sådana frågor. Socialförvaltningen har dessutom en egen förvaltningsjurist som kopplas in i ett tidigt stadium och kan löpande bistå verksamheten med vägledning.

I övrigt följer Trelleborg de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen.

Det pågår ett stort arbete kopplat till införandet av GDPR i maj 2018.
UddevallaJurdisk bedömning av molntjänsten G Suite och InformationssäkerhetEn arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola. Juridiska aspekter hanteras också fortlöpande inom ramen för IKT-smedjan.
UmeåGDPR- hela kommunens angelägenhetGDPR- den nya dataskyddsförordningen kommer att omfatta alla medlemsländerna i EU från och med 25 maj 2018. Den omfattar bland annat hur personuppgifter får behandlas. Datainspektionen har tagit fram en guide som kortfattat berättar kring vad GDPR är som man kan använda sig av om ett informationsbehov finns.
UmeåIdentifiera risker och svaga punkter innan någon annan gör detUmeå kommuns målsättning är att följa de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen kring hantering av sitt data och behandling av personuppgifter. Under åren har det tagits fram risk- och sårbarhetsanalyser i samråd med IT-säkerhetssamordnare och kommunens jurister. Det har framförallt gällt övergången till molntjänster vilket ställer stora krav på att kommunen att ha tänkt igenom hur elevernas personliga integritet bör skyddas när personuppgifter behandlas via internet.
UppsalaModell för partnerskapsupphandlingUppsala har utarbeta en modell för partnerskapsupphandling.
VästeråsSkapa juridiska förutsättningarVästeråsmodellen reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden.

Västerås arbetar med förutsättningar för sammanhållen journalföring.

Övergår till funktionsupphandlingar av trygghetsskapande teknik.