Skillnad mellan versioner av "Sandlåda"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{#ask: Nyckelområde::Styrning | ?Kommun | ?Rubrik | ?Sammanfattning | format=template | sort=Kommun | template=Nyckelområde på huvudsida | link=none }}')
 
Rad 1: Rad 1:
{{#ask:  [[Nyckelområde::Styrning]]
+
== Exempel från kommuner i Sverige ==
 +
{{#ask:  [[Nyckelområde::Juridik]] [[Kommun::!Mittköping]]
 
| ?Kommun
 
| ?Kommun
 
| ?Rubrik
 
| ?Rubrik

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 09.57

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Utreder molntjänst

Botkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor.

Läs mer..

Göteborg

Informationssäkerhet, upphandling och molntjänst

Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med

Läs mer..

Helsingborg

Fokus på funktion

Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.

Läs mer..

Härryda

Utarbetar övergripande leveransavtal

Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.

Läs mer..

Karlskrona

Innovationsupphandling som verktyg för utvecklingsarbete

I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.

Läs mer..

Linköping

Ta med juridiken i ett tidigt skede

Linköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar.

Läs mer..

Malmö

Säkerställer tillgänglighet och inkludering

Malmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering.

Läs mer..

Skellefteå

Digitalisering och juridiken

I arbetet med digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas att ta hänsyn till rådande lagstiftning. Ett sätt att komma framåt i detta arbete är att jobba med framtagandet av modeller för att skapa en rättssäker hantering då lagstiftningen är otydlig. Modeller är en förutsättning för att kunna använda teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist.

Läs mer..

Sollentuna

Digitala satsningar på politiskt uppdrag

Sollentuna har lång erfarenhet av digitala satsningar på uppdrag av politiken. Man har provat olika upphandlingsmodell med att både “köpa” via investeringslån och att leasa samt att köpa allt som en tjänst.

Läs mer..

Stockholm

Från PUL till GDPR

Stockholm har arbetar intensivt med förberederlse inför att PUL ersätts med den nya dataskyddsförordningen GDPR den 28 maj 2018. Här delar vi med oss av vårt arbete.

Läs mer..

Trelleborg

Sätt ljus på juridiken i ett tidigt skede

Det är centralt med juridisk kompetens vid införandet av digitala lösningar och inte minst att den juridiska aspekten belyses från allra första början, inte mot slutet av en process när något redan är uppbyggt och redo att användas. I Trelleborg har vi ett utvecklat samarbete med upphandlingsenhet och kommunens jurister i sådana frågor. Socialförvaltningen har dessutom en egen förvaltningsjurist som kopplas in i ett tidigt stadium och kan löpande bistå verksamheten med vägledning.

I övrigt följer Trelleborg de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen.

Det pågår ett stort arbete kopplat till införandet av GDPR i maj 2018.

Läs mer..

Uddevalla

Jurdisk bedömning av molntjänsten G Suite och Informationssäkerhet

En arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola. Juridiska aspekter hanteras också fortlöpande inom ramen för IKT-smedjan.

Läs mer..

Umeå

GDPR- hela kommunens angelägenhet

GDPR- den nya dataskyddsförordningen kommer att omfatta alla medlemsländerna i EU från och med 25 maj 2018. Den omfattar bland annat hur personuppgifter får behandlas. Datainspektionen har tagit fram en guide som kortfattat berättar kring vad GDPR är som man kan använda sig av om ett informationsbehov finns.

Läs mer..

Umeå

Identifiera risker och svaga punkter innan någon annan gör det

Umeå kommuns målsättning är att följa de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen kring hantering av sitt data och behandling av personuppgifter. Under åren har det tagits fram risk- och sårbarhetsanalyser i samråd med IT-säkerhetssamordnare och kommunens jurister. Det har framförallt gällt övergången till molntjänster vilket ställer stora krav på att kommunen att ha tänkt igenom hur elevernas personliga integritet bör skyddas när personuppgifter behandlas via internet.

Läs mer..

Uppsala

Modell för partnerskapsupphandling

Uppsala har utarbeta en modell för partnerskapsupphandling.

Läs mer..

Västerås

Skapa juridiska förutsättningar

Västeråsmodellen reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden. Västerås arbetar med förutsättningar för sammanhållen journalföring. Övergår till funktionsupphandlingar av trygghetsskapande teknik.

Läs mer..