176
U

Property:Rubrik

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Rubrik"

Visar 176 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 500 | nästa 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Botkyrka - Delaktighet +Tydliga roller skapar medverkan och samverkan på alla nivåer  +
Botkyrka - Infrastruktur +IT och verksamhet går hand i hand  +
Botkyrka - Juridik +Utreder molntjänst  +
Botkyrka - Kompetens +Kompetens - ett prioriterat område  +
Botkyrka - Ledarskap +Nyttja digitaliseringens potential  +
Botkyrka - Målbild +VISION  +
Botkyrka - Nytta och insikt +Fokus på omvärldsbevakning  +
Botkyrka - Organisation och kultur +Ger förutsättningar för en lärande organisation  +
Botkyrka - Styrning +Hela styrkedjan med - en styrka  +
G
Göteborg - Arbetsprocesser +Välfärdens processer  +
Göteborg - Delaktighet +Användarvänlighet utvecklar delaktighet  +
Göteborg - Infrastruktur +Bredbandsstrategi och informationssäkerhet  +
Göteborg - Juridik +Informationssäkerhet, upphandling och molntjänst  +
Göteborg - Kompetens +Organisation för kompetensförsörjning  +
Göteborg - Nytta och insikt +Nyttorealisering i hela staden  +
Göteborg - Organisation och kultur +Testar innan upphandling  +
Göteborg - Styrning +Strategiskt arbete för att skapa kundnytta  +
H
Halmstad - Arbetsprocesser +Genombrottsmetoden hjälper oss att pröva nytt  +
Halmstad - Delaktighet +Invånardialoger visar oss vad medborgaren behöver  +
Halmstad - Delaktighet +Alla medborgare ska kunna ta del av sin post  +
Halmstad - Infrastruktur +Med en bred digital motorväg finns inga hinder, bara förutsättningar för digitalisering  +
Halmstad - Kommunikation +Delaktighet kräver bred kommunikation  +
Halmstad - Kompetens +Metodstödjare ökar medarbetarens digitala kunskaper  +
Halmstad - Kompetens +Så lyfter vi IT-nivån hos medarbetare  +
Halmstad - Ledarskap +Utvecklande ledarskap (UL) skapar delaktighet, motivation och kreativitet  +
Halmstad - Målbild +Utgår från övergripande strategi  +
Halmstad - Nytta och insikt +Fokus på digitalisering i en regional samverkan  +
Halmstad - Organisation och kultur +Samarbete skapar mervärde  +
Halmstad - Organisation och kultur +Organisation med planeringsprocess  +
Halmstad - Styrning +Ledningssystemet skapar tydlighet  +
Helsingborg - Juridik +Fokus på funktion  +
Helsingborg - Kommunikation +Öppna allt - en vinnande strategi  +
Helsingborg - Kompetens +E-learning för kompetensutveckling  +
Helsingborg - Styrning +Helsingborg styrs med fokus på digitalisering  +
Härryda - Arbetsprocesser +Arbetsgrupp IT-UTK  +
Härryda - Arbetsprocesser +Pedagogiska nätverk  +
Härryda - Delaktighet +Att ställa frågor - och att lyssna!  +
Härryda - Infrastruktur +Satsar på skolfederation och molntjänster  +
Härryda - Juridik +Utarbetar övergripande leveransavtal  +
Härryda - Kommunikation +Lärplattformar och digitala system  +
Härryda - Kompetens +Rötter och vingar - en helhetsidé  +
Härryda - Kompetens +Lärstämma  +
Härryda - Kompetens +Att leda i en digital värld  +
Härryda - Kompetens +Tellus  +
Härryda - Ledarskap +Gränsöverskridande samarbete i ledningsgruppen  +
Härryda - Målbild +Vi utbildar världsmeborgare  +
Härryda - Målbild +Var den du är, bli vad du vill!  +
Härryda - Nytta och insikt +Verksamhetsbehov styr verktygsval  +
Härryda - Organisation och kultur +Tydlig ansvarsfördelning vem som gör vad  +
Härryda - Styrning +Utveckling med genomgripande samarbete  +
Härryda - Styrning +IT-riktlinjer - förskola och grundskola  +
Härryda - Styrning +IKT-riktlinjer - Gymnasiet  +
K
Karlskrona - Infrastruktur +Uppkoppling och utrustning är grundläggande byggstenar.  +
Karlskrona - Juridik +Innovationsupphandling som verktyg för utvecklingsarbete  +
Karlskrona - Kompetens +Nya processer för modern miljö  +
Karlskrona - Organisation och kultur +Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet  +
Karlskrona - Styrning +En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa  +
L
Lidingö - Kompetens +Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling  +
Lidingö - Organisation och kultur +Pragmatiskt arbete istället för stuprör  +
Lidingö - Styrning +Riktlinjer och policys  +
Linköping - Infrastruktur +Viktigt med stabil infrastruktur  +
Linköping - Juridik +Ta med juridiken i ett tidigt skede  +
Linköping - Kompetens +Didaktikcenter  +
Linköping - Ledarskap +Ledarutbildningar  +
Linköping - Organisation och kultur +Organisation  +
Linköping - Organisation och kultur +Organisation  +
M
Malmö - Arbetsprocesser +Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna  +
Malmö - Delaktighet +Dokumentdelning för samarbete  +
Malmö - Infrastruktur +Premiumplattform för användare  +
Malmö - Juridik +Säkerställer tillgänglighet och inkludering  +
Malmö - Kommunikation +Riktlinjer för kommunikation  +
Malmö - Kompetens +Kanaler för lärande  +
Malmö - Ledarskap +Stöd för digitalt ledarskap  +
Malmö - Målbild +Digitalisering - en del av verksamhetsutvecklingen  +
Malmö - Nytta och insikt +En plattform för samordnad digitalisering  +
Malmö - Organisation och kultur +Kollegiala nätverk  +
Malmö - Organisation och kultur +Systemspecifika experter  +
Malmö - Styrning +Det digitala Malmö - fokus på digitaliseringsarbete  +
Mittköping - Arbetsprocesser +Metoden som leder till det digitala målet  +
Mittköping - Delaktighet +Frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv  +
Mittköping - Infrastruktur +Lär varandra och lar av andra  +
Mittköping - Juridik +Fokus på implementering av GDPR  +
Mittköping - Kommunikation +Framgång genom engagerande kommunikation  +
Mittköping - Kompetens +Kompetensutveckling är nyckeln till framgång  +
Mittköping - Ledarskap +Modigt digitalt ledarskap  +
Mittköping - Målbild +Så håller vi färdriktningen under digitaliseringsresan  +
Mittköping - Nytta och insikt +Låt nyttan styra valen  +
Mittköping - Organisation och kultur +Strävar efter flexibel organisation  +
Mittköping - Styrning +Möter och omfamnar potentialen med digitalisering  +
N
Nordmaling - Delaktighet +Tydlig ansvarsfördelning gynnar delaktighet  +
Nordmaling - Infrastruktur +Kostnadseffektiva och enkla lösningar  +
Nordmaling - Kommunikation +Alla inkluderas  +
Nordmaling - Kompetens +En stark delakultur  +
Nordmaling - Ledarskap +Situationsanpassat ledarskap  +
Nordmaling - Målbild +Vision  +
Nordmaling - Nytta och insikt +Stark koppling till ökad måluppfyllelse  +
Nordmaling - Organisation och kultur +Gjorde omtag när resultaten uteblev  +
Nordmaling - Styrning +Gemensam övertygelse  +
S
Skellefteå - Arbetsprocesser +Processutveckling: en metod att kartlägga och förbättra arbetsprocesser  +
Skellefteå - Delaktighet +Medskapande ger delaktiga medarbetare  +
Skellefteå - Infrastruktur +Digital infrastruktur skapar förutsättningar för utveckling och mobila arbetssätt  +
Skellefteå - Juridik +Digitalisering och juridiken  +
Skellefteå - Kommunikation +Dedikerad resurs för kommunikationsarbetet  +
Skellefteå - Kompetens +Erfarenhetsutbyte, fortbildning och ständigt lärande  +
Skellefteå - Ledarskap +Engagerat ledarskap med digitalisering och utveckling i fokus  +
Skellefteå - Målbild +Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål  +
Skellefteå - Nytta och insikt +Styrgrupp utveckling gör nyttovärdering av projekt/piloter  +
Skellefteå - Organisation och kultur +Med utveckling som en självklar del i verksamheten  +
Skellefteå - Styrning +Digitalisering prioriterad av kommunledning  +
Sollentuna - Arbetsprocesser +Kvalitet & Införande  +
Sollentuna - Delaktighet +Medarbetarskap  +
Sollentuna - Infrastruktur +Infrastruktur med verksamhetsnytta  +
Sollentuna - Juridik +Digitala satsningar på politiskt uppdrag  +
Sollentuna - Kommunikation +Naturligt fokus på kommunikation  +
Sollentuna - Kompetens +Kompetensförsörjning i skola samt vård och omsorg  +
Sollentuna - Ledarskap +Ledarskap  +
Sollentuna - Målbild +Målinriktat arbete med digitalisering  +
Sollentuna - Nytta och insikt +Nyttor och insikter inom skola samt vård och omsorg  +
Sollentuna - Organisation och kultur +Utbildning: Etablerad dela-kultur  +
Sollentuna - Organisation och kultur +Vård/omsorg: Samarbete lyfts fram  +
Sollentuna - Styrning +Vård/omsorg: Förankring genom referensgrupp  +
Sollentuna - Styrning +Utbildning: Fokus på samsyn  +
Stockholm - Delaktighet +Strategi för en smart och hållbar stad  +
Stockholm - Infrastruktur +Centraliserad it-miljö  +
Stockholm - Juridik +Från PUL till GDPR  +
Stockholm - Kompetens +Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan  +
Stockholm - Målbild +Stockholm stads vision "Ett Stockholm för alla"  +
Stockholm - Organisation och kultur +"IT-strategi för ett bättre lärande" är grundstommen i stadens självskattningsverktyg  +
Stockholm - Styrning +Styrdokument och centralt fattade beslut  +
T
Trelleborg - Arbetsprocesser +Optimering och automatisering  +
Trelleborg - Delaktighet +Gör resan tillsammans för bästa resultat  +
Trelleborg - Infrastruktur +Fokus på mobilt arbetssätt  +
Trelleborg - Juridik +Sätt ljus på juridiken i ett tidigt skede  +
Trelleborg - Kommunikation +Informationsträffar för ökad transparens  +
Trelleborg - Kompetens +Vikten av att utveckla den egna kompetensen  +
Trelleborg - Ledarskap +Ett modigt, engagerat och tillåtande ledarskap  +
Trelleborg - Målbild +Självständigt liv är vår drivkraft  +
Trelleborg - Nytta och insikt +Business case och omvärldsbevakning  +
Trelleborg - Organisation och kultur +Bygga och flyga samtidigt  +
Trelleborg - Styrning +Tydligt mandat och starkt stöd  +
U
Uddevalla - Delaktighet +ShowIT samlar pedagoger  +
Uddevalla - Infrastruktur +Samverkan och tillit med likvärdig teknik  +
Uddevalla - Juridik +Jurdisk bedömning av molntjänsten G Suite och Informationssäkerhet  +
Uddevalla - Kompetens +Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande  +
Uddevalla - Ledarskap +Digitalisering med likvärdighet  +
Uddevalla - Nytta och insikt +Verksamhetsbehov styr verktygsval  +
Uddevalla - Organisation och kultur +Testmiljö för utvärdering  +
Uddevalla - Styrning +Styrning med samverkan  +
Umeå - Delaktighet +Gör användarresor- få nya upptäckter  +
Umeå - Delaktighet +Samlade kompetenser synliggör behov och skapar engagemang  +
Umeå - Infrastruktur +IT-plan som skapar framförhållning i teknikförsörjningsprocessen  +
Umeå - Juridik +Identifiera risker och svaga punkter innan någon annan gör det  +
Umeå - Juridik +GDPR- hela kommunens angelägenhet  +
Umeå - Kompetens +Hjälp att vidareutveckla pedagogiskt arbete  +
Umeå - Ledarskap +Ledarskap genom medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar  +
Umeå - Styrning +Starkt politiskt stöd för digitalisering  +
Uppsala - Infrastruktur +Satsar på etablerade modeller  +
Uppsala - Juridik +Modell för partnerskapsupphandling  +
Uppsala - Kommunikation +Återkommande medieträning  +
Uppsala - Kompetens +Stödjande organisation  +
Uppsala - Organisation och kultur +Verksamhetsförankring och fokus på behov  +
Uppsala - Styrning +Arbetar med etablerade modeller  +
V
Vara - Arbetsprocesser +Processutvecklingsmetoden i Vara  +
Vara - Infrastruktur +Storsatsning på fiber och öppen WiFi  +
Västerås - Delaktighet +MISTEL skapar delaktighet  +
Västerås - Infrastruktur +Bygger wifi för särskilt boende  +
Västerås - Juridik +Skapa juridiska förutsättningar  +
Västerås - Kommunikation +Kommunikation- för att dela med oss av vår erfarenhet  +
Västerås - Kompetens +Lärmodeller med superanvändare  +
Västerås - Målbild +Alltid bästa möjliga möte  +
Västerås - Nytta och insikt +Värdefulla insikter efter flera lyckade projekt.  +
Västerås - Organisation och kultur +Skrotar stuprör och arbetar med brukarmedverkan  +
Västerås - Styrning +Vision 2026 - staden utan gränser  +
Ö
Östersund - Infrastruktur +Mobil dokumentation  +
Östersund - Kompetens +Central organisation för välfärdsteknik med hög kompetens  +