Skillnad mellan versioner av "Processkartläggning Vara"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Lagt in dok från Elinor i Vara)
Rad 16: Rad 16:
  
  
Mallar:
+
==Mallar==
  
https://mittkoping.skl.se/images/5/58/1.1._Best%C3%A4llning_av_f%C3%B6rstudie.docx
+
Steg 1:
https://mittkoping.skl.se/images/5/52/1.2._Behovsbeskrivning.docx
+
Beställning av förstudie https://mittkoping.skl.se/images/5/58/1.1._Best%C3%A4llning_av_f%C3%B6rstudie.docx
https://mittkoping.skl.se/images/6/60/1.3._F%C3%B6rstudierapport.docx
+
Förstudierapport https://mittkoping.skl.se/images/6/60/1.3._F%C3%B6rstudierapport.docx
 +
Behovsbeskrivning https://mittkoping.skl.se/images/5/52/1.2._Behovsbeskrivning.docx
  
https://mittkoping.skl.se/images/5/56/Avgr%C3%A4nsningslista.pdf
+
Steg 2:
 +
Avgränsningslista https://mittkoping.skl.se/images/5/56/Avgr%C3%A4nsningslista.pdf
  
https://mittkoping.skl.se/images/f/f7/3.1._Inbjudan_Processkartl%C3%A4ggning_-_V%C3%A4rdefl%C3%B6deskartl%C3%A4ggning.doc
+
Steg 3:
https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx
+
Inbjudan https://mittkoping.skl.se/images/f/f7/3.1._Inbjudan_Processkartl%C3%A4ggning_-_V%C3%A4rdefl%C3%B6deskartl%C3%A4ggning.doc
 +
Kartläggning - Checklista https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx
  
https://mittkoping.skl.se/images/7/7d/4.1._Kreativa_verktyg.pdf
+
Steg 4:
https://mittkoping.skl.se/images/8/83/4.2._Lathund_-_Sl%C3%B6serier.pdf
+
Kreativa verktyg https://mittkoping.skl.se/images/7/7d/4.1._Kreativa_verktyg.pdf
 +
Lathund Slöserier https://mittkoping.skl.se/images/8/83/4.2._Lathund_-_Sl%C3%B6serier.pdf
  
https://mittkoping.skl.se/images/6/6b/Orsaksanalys_-_5varf%C3%B6r.pdf
+
Steg 5:
https://mittkoping.skl.se/images/6/65/Orsaksanalys_-_5W1H.pdf
+
5 varför https://mittkoping.skl.se/images/6/6b/Orsaksanalys_-_5varf%C3%B6r.pdf
https://mittkoping.skl.se/images/2/2d/5.3._Orsaksanalys_sammanfattning.xlsx
+
5W1H https://mittkoping.skl.se/images/6/65/Orsaksanalys_-_5W1H.pdf
 +
Orsaksanalys sammanfattning https://mittkoping.skl.se/images/2/2d/5.3._Orsaksanalys_sammanfattning.xlsx
  
https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx
+
Steg 6:
 +
Kartläggning - Checklista https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx
 
https://mittkoping.skl.se/images/a/a3/Utv%C3%A4rdering_-_Backspegel.doc
 
https://mittkoping.skl.se/images/a/a3/Utv%C3%A4rdering_-_Backspegel.doc
  
 +
Steg 7:
 +
Handlingsplaner PDCA-mall https://mittkoping.skl.se/images/7/75/7.1._Handlingsplan_-_PDCA-mall.pdf
  
https://mittkoping.skl.se/images/7/75/7.1._Handlingsplan_-_PDCA-mall.pdf
+
Steg 8:
 
 
 
https://mittkoping.skl.se/images/e/ed/8.1._Aktivitets%C3%B6versikt.xls
 
https://mittkoping.skl.se/images/e/ed/8.1._Aktivitets%C3%B6versikt.xls
  
https://mittkoping.skl.se/images/c/c1/9.1._ProcessUppf%C3%B6ljning.xls
+
Steg 9:
 +
Processuppföljning https://mittkoping.skl.se/images/c/c1/9.1._ProcessUppf%C3%B6ljning.xls
 
https://mittkoping.skl.se/images/6/6c/9.2._Slutrapport.docx
 
https://mittkoping.skl.se/images/6/6c/9.2._Slutrapport.docx
 
https://mittkoping.skl.se/images/a/a5/9.3._Utv%C3%A4rderingsrapport.docx
 
https://mittkoping.skl.se/images/a/a5/9.3._Utv%C3%A4rderingsrapport.docx
  
 
https://mittkoping.skl.se/images/3/33/Mall_f%C3%B6r_m%C3%B6tesanteckningar.docx
 
https://mittkoping.skl.se/images/3/33/Mall_f%C3%B6r_m%C3%B6tesanteckningar.docx
 
https://mittkoping.skl.se/images/2/2a/Handlingsplan_aktiviteter.pdf
 
https://mittkoping.skl.se/images/6/6f/F%C3%B6rb%C3%A4ttringsdokumentation.pdf
 
https://mittkoping.skl.se/images/9/9c/Behovsbeskrivning.docx
 

Versionen från 19 juni 2017 kl. 12.57

Processkartlägging Vara.png
Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden.

Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar.

Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt.

Ett första steg är att välja flöde/process som ska kartläggas. Gemensamt väljs en process som man känner inte fungerar till belåtenhet i nuläget. Därefter utses en arbetsgrupp på max 8 deltagare.

Det är viktigt att avgränsa processen, att bestämma var kartläggningen börjar och var den slutar. Det är också viktigt att klargöra vilket mål vi har med processen/värdeflödet, vilken problembild ligger till grund för valet av process, vilka ramar vi har att röra oss inom. Detta görs på ett första möte, avgränsningsmöte, som tar ca 1 timme. Processkartläggning tar 2 heldagar i anspråk. Det är viktigt att få en gemensam bild över hur processen ser ut i verkligheten, inte hur den är tänkt att se ut. Detta görs genom att rita en nulägeskarta. I nulägeskartan anges uppskattade mått på mätetalen processtid, väntetid, samt rätt från början.

Då nulägeskartan är färdigritad, blir onödiga processteg och slöserier tydliga. Ett önskat framtida läge (nyläge) ritas. Ledstjärna i detta moment är att det önskade läget ska vara uppnåbart inom 90 dagar, utan extra resurser.

Nästa steg blir att hitta aktiviteter som gör det möjligt att nå det önskade läget, och handlingsplaner framställs.

Uppföljning sker efter 30, 60 & 90 dagar.


Mallar

Steg 1: Beställning av förstudie https://mittkoping.skl.se/images/5/58/1.1._Best%C3%A4llning_av_f%C3%B6rstudie.docx Förstudierapport https://mittkoping.skl.se/images/6/60/1.3._F%C3%B6rstudierapport.docx Behovsbeskrivning https://mittkoping.skl.se/images/5/52/1.2._Behovsbeskrivning.docx

Steg 2: Avgränsningslista https://mittkoping.skl.se/images/5/56/Avgr%C3%A4nsningslista.pdf

Steg 3: Inbjudan https://mittkoping.skl.se/images/f/f7/3.1._Inbjudan_Processkartl%C3%A4ggning_-_V%C3%A4rdefl%C3%B6deskartl%C3%A4ggning.doc Kartläggning - Checklista https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx

Steg 4: Kreativa verktyg https://mittkoping.skl.se/images/7/7d/4.1._Kreativa_verktyg.pdf Lathund Slöserier https://mittkoping.skl.se/images/8/83/4.2._Lathund_-_Sl%C3%B6serier.pdf

Steg 5: 5 varför https://mittkoping.skl.se/images/6/6b/Orsaksanalys_-_5varf%C3%B6r.pdf 5W1H https://mittkoping.skl.se/images/6/65/Orsaksanalys_-_5W1H.pdf Orsaksanalys sammanfattning https://mittkoping.skl.se/images/2/2d/5.3._Orsaksanalys_sammanfattning.xlsx

Steg 6: Kartläggning - Checklista https://mittkoping.skl.se/images/e/e1/3.2._Kartl%C3%A4ggning_-_Checklista.xlsx https://mittkoping.skl.se/images/a/a3/Utv%C3%A4rdering_-_Backspegel.doc

Steg 7: Handlingsplaner PDCA-mall https://mittkoping.skl.se/images/7/75/7.1._Handlingsplan_-_PDCA-mall.pdf

Steg 8: https://mittkoping.skl.se/images/e/ed/8.1._Aktivitets%C3%B6versikt.xls

Steg 9: Processuppföljning https://mittkoping.skl.se/images/c/c1/9.1._ProcessUppf%C3%B6ljning.xls https://mittkoping.skl.se/images/6/6c/9.2._Slutrapport.docx https://mittkoping.skl.se/images/a/a5/9.3._Utv%C3%A4rderingsrapport.docx

https://mittkoping.skl.se/images/3/33/Mall_f%C3%B6r_m%C3%B6tesanteckningar.docx