Process-trappa

Från Mittköping
Version från den 18 maj 2017 kl. 16.54 av Majo (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' === Mognadstrappan === Att införa ett processinriktat arbetsätt är ett omfattande arbete som Skellefteå kommun valt att illustrera genom en mognadstrappa. Trappan beskriv...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Mognadstrappan

Att införa ett processinriktat arbetsätt är ett omfattande arbete som Skellefteå kommun valt att illustrera genom en mognadstrappa. Trappan beskriver steg som företrädelsevis tas i den beskrivna ordningen, om än varianter kan förekomma. Det finns framtaget ett stödmaterial, utifrån mognadstrappan, för processledare och processägare för att utvärdera sitt eget arbete. Mognadstrappan kan delas in i tre faser. Första steget kallas kartläggning. Steg 2-7 kallar vi införandefas och de två sista stegen, 8-9, benämns som fasen med ständiga förbättringar.

Mognadstrappa.jpg

1. Kartlagd: Processen har tagits tillsammans med involverade medarbetare (i ex. workshops), Processen, så som den kan användas inom 1 mån, är uppritad i visio och förbättringsområden är framtagna.

2. Processledare utsedd: Resurser och mandat klart för den/dem som ska införa det förbättrade arbetssättet

3. Mål finns identifierade: Vad ska bli bättre? Hur mycket bättre? När ska vi vara där? Var står vi nu?

4. Överlämnad till ”drift”: Dokumentationen om det förbättrade arbetsätt och målbilden är klart

5. Beslutad: Uppdragsgivare har tagit beslut om att så här ska vi arbeta!

6. Handlingsplan framtagen och aktiv: Vad behöver göras för att nå målen? Vem gör vad och när? Handlingsplanen följs upp kontinuerligt av uppdragsgivare och Processledare.

7. Känt bland medarbetare: Medabetare arbetar enligt processen

8. Ständiga förbättringar: Involverade medarbetare i processen inkommer med förbättringsförlag och deltar i utvecklingen av processen

9. Visualisering av utvecklingen: Processens utveckling är tydligt visualiserad och jämförs mot uppställda mål kontinuerligt

TIPS: Som stöd för införandet av ett processinriktat arbetsätt finns ett "diplomeringsmaterial" som processledare och processägare kan använda för självutvärdering.