Skillnad mellan versioner av "Pilotprojekt"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapar sidan pilotprojekt)
 
 
Rad 1: Rad 1:
Pilotprojekt är en del i att utröna vilka satsningar som man ska gå vidare med i digitaliseringsprocessen. Det hjälper beslutsfattare att ta beslut och att undvika onödiga felsteg och kostnader.
+
Pilotprojekt är en del i att utröna vilka satsningar som man ska gå vidare med i digitaliseringsprocessen. Det hjälper beslutsfattare att ta beslut och att undvika onödiga felsteg och kostnader.  
  
Pilotprojekt som metod kan ge underlag för att få alla ovanstående faktorer på plats. Ett pilotprojekt är viktigt för att initiera utvecklingen. Pilotprojekt ger beslutsunderlag för verksamhetschefer och är en del i hur man får styrning och ledning att fungera. Pilotprojekt ger IT-avdelningen möjlighet att testa infrastrukturen. Frågeställningar som besvaras är t.ex. behöver nät byggas ut och är befintliga system kompatibla? Hur skapas konton och hur sker synkronisering till AD eller liknande. Pilotprojektet ger viktig information kring vilken kompetensutveckling som användarna behöver i det nya systemet. Vilka svårigheter framkom och vad upplevde de deltagande användarna som särskild problematiskt? Slutligen är syftet med pilotprojektet att säkerställa att det digitala innehållet motsvarar de krav som ställs. Kan systemet användas på det vis som leverantören säger och som verksamheten kräver.
+
Ett pilotprojekt är viktigt för att initiera utvecklingen. Pilotprojekt ger beslutsunderlag för verksamhetschefer och är en del i hur man får styrning och ledning att fungera. Pilotprojekt ger IT-avdelningen möjlighet att testa infrastrukturen. Frågeställningar som besvaras är t.ex. behöver nät byggas ut och är befintliga system kompatibla? Hur skapas konton och hur sker synkronisering till AD eller liknande. Pilotprojektet ger viktig information kring vilken kompetensutveckling som användarna behöver i det nya systemet. Vilka svårigheter framkom och vad upplevde de deltagande användarna som särskild problematiskt? Slutligen är syftet med pilotprojektet att säkerställa att det digitala innehållet motsvarar de krav som ställs. Kan systemet användas på det vis som leverantören säger och som verksamheten kräver.
 +
 
 +
== Läs mer ==
 +
[[Grundläggande organisation]]

Nuvarande version från 15 maj 2017 kl. 13.08

Pilotprojekt är en del i att utröna vilka satsningar som man ska gå vidare med i digitaliseringsprocessen. Det hjälper beslutsfattare att ta beslut och att undvika onödiga felsteg och kostnader.

Ett pilotprojekt är viktigt för att initiera utvecklingen. Pilotprojekt ger beslutsunderlag för verksamhetschefer och är en del i hur man får styrning och ledning att fungera. Pilotprojekt ger IT-avdelningen möjlighet att testa infrastrukturen. Frågeställningar som besvaras är t.ex. behöver nät byggas ut och är befintliga system kompatibla? Hur skapas konton och hur sker synkronisering till AD eller liknande. Pilotprojektet ger viktig information kring vilken kompetensutveckling som användarna behöver i det nya systemet. Vilka svårigheter framkom och vad upplevde de deltagande användarna som särskild problematiskt? Slutligen är syftet med pilotprojektet att säkerställa att det digitala innehållet motsvarar de krav som ställs. Kan systemet användas på det vis som leverantören säger och som verksamheten kräver.

Läs mer

Grundläggande organisation