Skillnad mellan versioner av "Organisation och kultur"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapar sida)
 
Rad 22: Rad 22:
 
=Exempel från kommuner i Sverige=
 
=Exempel från kommuner i Sverige=
  
== Botkyrka: Ger förutsättningar för en lärande organisation
+
==Botkyrka: Ger förutsättningar för en lärande organisation==
==
 
 
Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
 
Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
 
Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.
 
Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.
  
== Göteborg: Testar innan upphandling
+
==Göteborg: Testar innan upphandling==
==
 
 
Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.  
 
Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.  
  
== Lidingö: Pragmatiskt arbete istället för stuprör
+
==Lidingö: Pragmatiskt arbete istället för stuprör==
==
 
 
Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.
 
Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.
  
== Malmö vård/omsorg: Systemspecifika experter
+
==Malmö vård/omsorg: Systemspecifika experter==
==
 
 
Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). Processägargrupper för vissa grupper.
 
Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). Processägargrupper för vissa grupper.
  
== Malmö utbildning: Sprider lärdomar
+
==Malmö utbildning: Sprider lärdomar==
==
 
 
Lärande - spridning av lärdomar inom organisationen.
 
Lärande - spridning av lärdomar inom organisationen.
  
== Nordmaling: Gjorde omtag när resultaten uteblev
+
==Nordmaling: Gjorde omtag när resultaten uteblev==
==
 
 
Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag.  
 
Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag.  
 
Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.
 
Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.
  
== Skellefteå: Testbädd och regionalt samarbete
+
==Skellefteå: Testbädd och regionalt samarbete==
==
 
 
Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår.
 
Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår.
 
Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande
 
Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande
Rad 55: Rad 48:
 
Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna
 
Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna
  
== Sollentuna vård/omsorg: Samarbete lyfts fram
+
==Sollentuna vård/omsorg: Samarbete lyfts fram==
==
 
 
Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt.
 
Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt.
 
I Sollentuna lyfter man fram samarbete och att arbeta tillsammans snarare än att enskilda hjältar och eldsjälar. Det handlar inte om att förringa individuella insatser utan om att många samverkande individuella insatser är det som ger långsiktig, stabil utveckling.
 
I Sollentuna lyfter man fram samarbete och att arbeta tillsammans snarare än att enskilda hjältar och eldsjälar. Det handlar inte om att förringa individuella insatser utan om att många samverkande individuella insatser är det som ger långsiktig, stabil utveckling.
 
Man har arbetat systematiskt med årlig planering, prioritering och transparens, vilket har bidragit till att den lokala IT-organisationen har ett stort förtroende hos ledning, kollegor och utförare. Det in sin tur är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling.
 
Man har arbetat systematiskt med årlig planering, prioritering och transparens, vilket har bidragit till att den lokala IT-organisationen har ett stort förtroende hos ledning, kollegor och utförare. Det in sin tur är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling.
  
== Sollentuna utbildning: Skapa en dela-kultur
+
==Sollentuna utbildning: Etablerad dela-kultur==
==
 
 
I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar.  
 
I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar.  
 
Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning.
 
Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning.

Versionen från 23 juli 2017 kl. 13.41

Organisation och kultur – sammanfattning

Vad?

Organisation och kultur handlar om allting från stuprör, ansvar och roller till eldsjälar och learning by doing. Varför vi gör vad vi gör är lika viktigt som vem som gör vad.

Vem?

Eldsjälar eller samarbete – vad passar egentligen bäst att lyfta fram i en organisation? Kanske är det både ock.

Hur?

Learning by doing, att våga göra fel och att dela med sig av lärdomar. Det är tre viktiga komponenter i en organisation som vill bli framgångsrik när det gäller digitalisering. Dessutom är det viktigt med ’’’tillåtande’’’ – att ingen medarbetare ska vara rädd för att ta initiativ som riskerar att misslyckas.

Så gör Mittköping

I Mittköping strävar man efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder. Om vardagen för medborgare eller personal i Mittköping präglas av otydliga ramar, bristande rutiner eller icke fungerande strukturer, saknas också orken att vara flexibel. Att tillhandahålla tydliga strukturer är grunden för att uppbåda förändringskraft hos medarbetarna och uppmana till ett flexibelt tänkande där varje medarbetare förväntas göra skillnad.

Läs mer om flexibel organisation som bland annat innehåller detaljer om:

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka: Ger förutsättningar för en lärande organisation

Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Göteborg: Testar innan upphandling

Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.

Lidingö: Pragmatiskt arbete istället för stuprör

Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.

Malmö vård/omsorg: Systemspecifika experter

Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). Processägargrupper för vissa grupper.

Malmö utbildning: Sprider lärdomar

Lärande - spridning av lärdomar inom organisationen.

Nordmaling: Gjorde omtag när resultaten uteblev

Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.

Skellefteå: Testbädd och regionalt samarbete

Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande Ett koncept med testbädd medför att man vågar misslyckas, lära nytt och/eller ompröva beslut Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna

Sollentuna vård/omsorg: Samarbete lyfts fram

Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt. I Sollentuna lyfter man fram samarbete och att arbeta tillsammans snarare än att enskilda hjältar och eldsjälar. Det handlar inte om att förringa individuella insatser utan om att många samverkande individuella insatser är det som ger långsiktig, stabil utveckling. Man har arbetat systematiskt med årlig planering, prioritering och transparens, vilket har bidragit till att den lokala IT-organisationen har ett stort förtroende hos ledning, kollegor och utförare. Det in sin tur är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling.

Sollentuna utbildning: Etablerad dela-kultur

I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.

Uddevalla: Testmiljö för utvärdering

Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.

Västerås: Skrotar stuprör och arbetar med brukarmedverkan

Arbetar strategiskt för att komma bort från stuprörstänk. Tar vara på “eldsjälar” men särskiljer ansvaret. Lång erfarenhet av implementerade tjänster. Behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.

Östersund: Satsar på testbädd för innovation

Kommunen har bland annat arbetat med frågor såsom mobil dokumentation i hemtjänst och wifi på SÄBO. Arbetet fungerar som en testbädd för innovation och nytänk. Det var för övrigt ett medborgarförslag som resulterade i utbildning och dokumentation för personal samt wifi för brukare och anhöriga på SÄBO.