Skillnad mellan versioner av "Nytta och insikt"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapar sida)
 
Rad 4: Rad 4:
  
 
=== Vad? ===
 
=== Vad? ===
''Mer info behövs här''
+
Nytta och insikt handlar bland annat om nyttokalkyler, drivkrafter, behovsstyrd, omvärldstryck.
  
 
=== Vem? ===
 
=== Vem? ===

Versionen från 17 augusti 2017 kl. 13.30

Digital-kommunikation.png

Nytta och insikt - en sammanfattning:

Vad?

Nytta och insikt handlar bland annat om nyttokalkyler, drivkrafter, behovsstyrd, omvärldstryck.

Vem?

Mer info behövs här

Hur?

Mer info behövs här


Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Låt nyttan styra valen

Att lyssna till behov och därefter göra verktygsval är en självklarhet i Mittköping. Lika säkert är det att Mittköpingsborna fattar beslut baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. Att samarbeta och samverka såväl lokalt, regionalt och nationellt är också en framgångsfaktor i Mittköping, precis som omvärldsbevakning generellt.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Fokus på omvärldsbevakning

Botkyrka har en tydlig fokus på omvärldsbevakning för att kunna bättre förstår vår omvärld och anpassa till omvärdstryck.

Läs mer..

Göteborg

Nyttorealisering i hela staden

Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept.

Läs mer..

Halmstad

Fokus på digitalisering i en regional samverkan

Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde.

Läs mer..

Härryda

Verksamhetsbehov styr verktygsval

Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar.

Läs mer..

Malmö

En plattform för samordnad digitalisering

Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete.

Läs mer..

Nordmaling

Stark koppling till ökad måluppfyllelse

Rätt använda är digitala verktyg i skolan ett oerhört viktigt hjälpmedel för att elever ska kunna nå målen. I Nordmaling är datorn och andra digitala verktyg självklara att tänka in vid extra anpassningar och särskilt stöd. I undervisningen ger de helt nya möjligheter till läranande. Att skriva sig till läsning är ett exempel på det. Digitala läromedel ett annat. Genom att lägga undervisningen på Internet skapas nya arenor och innovativa lärmiljöer. Verktygen skapar också nya möjligheter och arenor för både kollegialt lärande och feedback till elever - de två områden om metaforskning kring skolutveckling pekar ut som de viktigaste faktorerna för hög måluppfyllelse. På samma sätt öppnar digitala verktyg nya möjligheter för kommunikation mellan hem och skola.

Läs mer..

Skellefteå

Styrgrupp utveckling gör nyttovärdering av projekt/piloter

I Skellefteå finns en kommungemensam projektlista och ett råd för utveckling (CIO-grupp) som jobbar med kommunövergripande prioriteringar. På Socialförvaltningen finns en styrgrupp för utveckling med representanter från individ och familje- äldreomsorgen och stöd och service. I deras arbete är det behov och nytta som styr prioritering. Ett stöd i detta arbete är att använda nyttorealisering kan laddas ner här:

Läs mer..

Sollentuna

Nyttor och insikter inom skola samt vård och omsorg

  • Utbildning

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.

  • Vård och omsorg

Vi har samlat alla system som rör vård- och omsorg hos våra tre systemförvaltare, då vi har insett vikten av att kunna hantera ett system för att få ut bäst effekt för våra utförare och kunder.

Läs mer..

Trelleborg

Business case och omvärldsbevakning

I Trelleborg tänker vi business case i samband med införandet av digitala lösningar. Vi inför inte för införandets skull, utan för att det ska göra skillnad. Det ska gå att se i slutändan vad det resulterade i, plockade vi hem vinsten? Vi utgår från behov hos verksamheten och i samhället och strävar efter att nå nyttoeffekter för medarbetare och medborgare samtidigt. Trelleborg lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Det gör det möjligt att veta vad som finns på marknaden och därmed öka insikten och göra välgrundade val kopplade till verksamhetens behov.

Läs mer..

Uddevalla

Verksamhetsbehov styr verktygsval

Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Uddevalla kommun försöker dra att nytta av den IT-användning sker i samhället i övrigt, t.ex är det en fördel att även föräldrar känner igen Googles tjänster och liknande, och det utgör argument för val.

Läs mer..

Västerås

Värdefulla insikter efter flera lyckade projekt.

Vårt tidigare arbete har givit oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss av

Läs mer..