Skellefteå - Delaktighet

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Delaktighet Till nyckelområdets huvudsida

Medskapande, delaktiga medarbetare

Sammanfattning

För att lyckas med förbättrade arbetssätt och digitalisering behövs delaktighet och medskapande medarbetare. En del i detta arbete har varit Lärresan, där vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter. Inför nya implementeringar har mycket resurser lagts på information till medarbetare och seniorer med gott resultat.

Detaljer

Under hösten 2016 genomförde vi en invånardialog kring framtidens äldreomsorg. Vi bjöd in till möten på ett antal ställen i kommunen och träffade närmare 300 seniorer samt ett tjugotal barn och barnbarn.

Underlaget från dialogen visar att innebörden av att leva trygg med stöd av teknik handlar om att förstå och kunna använda den.
Maja Delaktighet.png
Det är här det händer.jpg