Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1175"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Malmö |Nyckelområde=Nytta och insikt |Rubrik=En plattform för samordnad digitalisering |Sammanfattning=Malmö stad etablerar fokusområden som aren...')
 
Rad 6: Rad 6:
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden
+
* Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden
Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
+
* Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de effekter som definierats i stadens digitaliseringsprogram.
+
* Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de * Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
+
* Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
 
  
Arbetet är komplext till sin karaktär
+
'''Arbetet är komplext till sin karaktär'''
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
  
Behov av ett moderniserat beslutsfattande
+
'''Behov av ett moderniserat beslutsfattande'''
 
För att kunna bestämma vilka initiativ behöver startas och vilka pågående initiativ som behöver justeras krävs det ett moderniserat beslutsfattande. Att komma fram till vad som är rätt sak att göra görs bäst i grupp som på ett strukturerat sätt kombinerar fakta, kunskap och antaganden.  
 
För att kunna bestämma vilka initiativ behöver startas och vilka pågående initiativ som behöver justeras krävs det ett moderniserat beslutsfattande. Att komma fram till vad som är rätt sak att göra görs bäst i grupp som på ett strukturerat sätt kombinerar fakta, kunskap och antaganden.  
 
En annan viktig aspekt är att frångå en strikt problemdriven utveckling, vilket är vanligt förekommande när enskilda frågor angrips isolerat.  Problemdriven utveckling leder oss bara från felen – inte mot visionerna.
 
En annan viktig aspekt är att frångå en strikt problemdriven utveckling, vilket är vanligt förekommande när enskilda frågor angrips isolerat.  Problemdriven utveckling leder oss bara från felen – inte mot visionerna.
 
 
Effektstyrning, en metod för beslutsmodellering
+
'''Effektstyrning, en metod för beslutsmodellering'''
 
Malmö stad har valt att i det här sammanhanget använda en metod för effektstyrning som genom att bygga så kallade beslutsmodeller. Beslut som tas i fokusområden baseras alltså på beslutsmodeller istället för beslutsunderlag. Eftersom modellen tas fram grafiskt i grupparbete så blir förankringen en del av utformningen. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.
 
Malmö stad har valt att i det här sammanhanget använda en metod för effektstyrning som genom att bygga så kallade beslutsmodeller. Beslut som tas i fokusområden baseras alltså på beslutsmodeller istället för beslutsunderlag. Eftersom modellen tas fram grafiskt i grupparbete så blir förankringen en del av utformningen. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.
 
Kortfattat kan arbetssättet beskrivas i följande steg:
 
Kortfattat kan arbetssättet beskrivas i följande steg:
Utgå från definierade effekter (De effekter vi strävar efter). Effekterna utgår främst från externa nyttor (t ex trygghet) men kan ibland även vara interna (processeffektivitet)
+
* Utgå från definierade effekter (De effekter vi strävar efter). Effekterna utgår främst från externa nyttor (t ex trygghet) men kan ibland även vara interna (processeffektivitet)
Bryta ner i deleffekter och koppla till specifika verksamhetsmål som berörs
+
* Bryta ner i deleffekter och koppla till specifika verksamhetsmål som berörs
Identifiera ramar & extern påverkan (Påverkande faktorer vi behöver förhålla oss till)
+
* Identifiera ramar & extern påverkan (Påverkande faktorer vi behöver förhålla oss till)
Brainstorma, föreslå insatser (Det vi kan utföra, kontrollera och besluta om)
+
* Brainstorma, föreslå insatser (Det vi kan utföra, kontrollera och besluta om)
Identifiera mätbara indikatorer (verksamhetslogik) som kopplar ihop hur insatser leder till effekter
+
* Identifiera mätbara indikatorer (verksamhetslogik) som kopplar ihop hur insatser leder till effekter
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
 
}}
 
}}

Versionen från 11 oktober 2017 kl. 15.23