Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1175"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 6: Rad 6:
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
* Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden
+
* Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden* Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de * Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
* Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
 
* Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de * Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
 
 
* Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
 
* Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
  
  
 
'''Arbetet är komplext till sin karaktär'''
 
'''Arbetet är komplext till sin karaktär'''
 +
* Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
 +
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
  
Rad 32: Rad 32:
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
  
Nedan en illustration över begrepp och dess förhållande  i en effektkarta.
 
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 11 oktober 2017 kl. 14.58