Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1175"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
|Detaljer=En plattform för samordnad digitalisering
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
 
Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete. Arbetet i fokusområdena syftar till att:
* Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden
+
* Synliggöra, strukturerera och synkronisera pågående och planerad utveckling i staden* Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de * Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
* Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
 
* Säkerhetsställa att utvecklingsinitiativ har rätt förutsättningar, att de bejakar varandra och bidrar till förflyttning både mot definierade verksamhetsmål samt även mot de * Identifiera utvecklingsinitiativ som bör startas för att stärka dessa förflyttningar.
 
 
* Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
 
* Vara forum för att sprida kompetens och höja insikt hos alla inblandade
 +
  
 
'''Arbetet är komplext till sin karaktär'''
 
'''Arbetet är komplext till sin karaktär'''
 +
* Definiera indikatorer för att kontinuerligt mäta förflyttningar mot definierade mål och effekter
 +
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
 
Karaktären på arbete i fokusområdena är komplex. Det är många faktorer att hänsyn till, kunskap från olika discipliner behöver inkluderas. Därmed är det svårt för en enskild part att se kopplingar mellan orsak och verkan i flera led. Dessutom saknas i flera fall de data som nödvändiga för beslutsfattande inom fokusområdena.
 +
  
 
'''Behov av ett moderniserat beslutsfattande'''
 
'''Behov av ett moderniserat beslutsfattande'''
 
För att kunna bestämma vilka initiativ behöver startas och vilka pågående initiativ som behöver justeras krävs det ett moderniserat beslutsfattande. Att komma fram till vad som är rätt sak att göra görs bäst i grupp som på ett strukturerat sätt kombinerar fakta, kunskap och antaganden.  
 
För att kunna bestämma vilka initiativ behöver startas och vilka pågående initiativ som behöver justeras krävs det ett moderniserat beslutsfattande. Att komma fram till vad som är rätt sak att göra görs bäst i grupp som på ett strukturerat sätt kombinerar fakta, kunskap och antaganden.  
 
En annan viktig aspekt är att frångå en strikt problemdriven utveckling, vilket är vanligt förekommande när enskilda frågor angrips isolerat.  Problemdriven utveckling leder oss bara från felen – inte mot visionerna.
 
En annan viktig aspekt är att frångå en strikt problemdriven utveckling, vilket är vanligt förekommande när enskilda frågor angrips isolerat.  Problemdriven utveckling leder oss bara från felen – inte mot visionerna.
+
 
 +
 
 
'''Effektstyrning, en metod för beslutsmodellering'''
 
'''Effektstyrning, en metod för beslutsmodellering'''
 
Malmö stad har valt att i det här sammanhanget använda en metod för effektstyrning som genom att bygga så kallade beslutsmodeller. Beslut som tas i fokusområden baseras alltså på beslutsmodeller istället för beslutsunderlag. Eftersom modellen tas fram grafiskt i grupparbete så blir förankringen en del av utformningen. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.
 
Malmö stad har valt att i det här sammanhanget använda en metod för effektstyrning som genom att bygga så kallade beslutsmodeller. Beslut som tas i fokusområden baseras alltså på beslutsmodeller istället för beslutsunderlag. Eftersom modellen tas fram grafiskt i grupparbete så blir förankringen en del av utformningen. Metodiken har använts internationellt och i Sverige i flera olika sammanhang som ett nydanande sätt att förstå vad som är bäst att göra i komplexa sammanhang.
Rad 26: Rad 29:
 
* Brainstorma, föreslå insatser (Det vi kan utföra, kontrollera och besluta om)
 
* Brainstorma, föreslå insatser (Det vi kan utföra, kontrollera och besluta om)
 
* Identifiera mätbara indikatorer (verksamhetslogik) som kopplar ihop hur insatser leder till effekter
 
* Identifiera mätbara indikatorer (verksamhetslogik) som kopplar ihop hur insatser leder till effekter
 +
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
 
Beslutsmodellen kan användas för att simulera, pröva utfall, förbättra beslutsmodellen och pröva igen, för att hitta den bästa kombinationen av satsningarna för att nå effekterna. Indikatorerna och insatserna används sedan för att påverka planerade och pågående projekt, samt hur verksamheterna kontinuerligt ska följa upp effekter från projekten.
 +
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 11 oktober 2017 kl. 15.58