Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1174"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Målbild
 
|Nyckelområde=Målbild
 
|Rubrik=Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål
 
|Rubrik=Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål
|Sammanfattning=Skellefteå har en vision att vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvietet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.
+
|Sammanfattning=Skellefteå har en vision att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvitet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.
  
 
'''Tillgänglighet'''
 
'''Tillgänglighet'''
Rad 20: Rad 20:
  
 
Snabb etablering i arbetsliv och samhälle, Begränsad klimatpåverkan
 
Snabb etablering i arbetsliv och samhälle, Begränsad klimatpåverkan
|Detaljer=Äldreomsorgen har en målbilden Leva livet bäst möjligt och jag vill kunna klara mig själv.
+
 
 +
|Detaljer=
 +
Den kommunövergripande målbilden genomsyrar också exempelvis Socialnämndens verksamhetsidé: Med stöd av digitala verktyg och välfärdsteknik ska vi skapa förutsättningar för att etablera en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet – för att få människor att vilja leva och bo i Skellefteå kommun. Även här är [https://mittkoping.skl.se/images/5/55/Plan_f%C3%B6r_digitalisering.pdf digitaliseringen] uttalad och klar.
 +
 
 +
Inom Skellefteås äldreomsorg har målbilden Leva livet bäst möjligt och jag vill kunna klara mig själv (med stöd av teknik) fått fäste. Dessa meningar har väglett chefer och medarbetare i både strategiskt och operativt arbete, i helhet och i detalj. Målbilden finns i [https://mittkoping.skl.se/wiki/Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi kommunikationsstrategin] och har där också fått sällskap av ett antal förstärkande budskap för att få än större kraft.  
 
}}
 
}}
 
[[Fil:Maja Målbild.png|miniatyr|500x500px]]
 
[[Fil:Maja Målbild.png|miniatyr|500x500px]]

Versionen från 5 oktober 2017 kl. 22.19

Kommun Skellefteå Till kommunsidan
Nyckelområde Målbild Till nyckelområdets huvudsida

Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål

Sammanfattning

Skellefteå har en vision att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvitet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.

Tillgänglighet

Enkelt och tydligt för invånare/kunder, Invånare/kunder är aktiva medskapare

Effektivitet

Tidigt samordnade insatser, Bättre digitaliserad välfärd

Trygghet

Inbjudande och trygga miljöer

Samhällsutveckling

Snabb etablering i arbetsliv och samhälle, Begränsad klimatpåverkan

Detaljer

Den kommunövergripande målbilden genomsyrar också exempelvis Socialnämndens verksamhetsidé: Med stöd av digitala verktyg och välfärdsteknik ska vi skapa förutsättningar för att etablera en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet – för att få människor att vilja leva och bo i Skellefteå kommun. Även här är digitaliseringen uttalad och klar.

Inom Skellefteås äldreomsorg har målbilden Leva livet bäst möjligt och jag vill kunna klara mig själv (med stöd av teknik) fått fäste. Dessa meningar har väglett chefer och medarbetare i både strategiskt och operativt arbete, i helhet och i detalj. Målbilden finns i kommunikationsstrategin och har där också fått sällskap av ett antal förstärkande budskap för att få än större kraft.
Maja Målbild.png