Linköping - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Linköping Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Organisation

Sammanfattning

Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.

Detaljer

Tydliga mål är viktiga för verksamheten vilket vi har i Linköping.

  • Maximalt lärande

Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling

  • Likvärdiga möjligheter

Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

  • Lust och engagemang

Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärande personal) och känner sig delaktiga