Umeå - Ledarskap

Från Mittköping
Version från den 16 oktober 2017 kl. 17.24 av Frick (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Umeå Till kommunsidan
Nyckelområde Ledarskap Till nyckelområdets huvudsida

Ledarskap genom medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar

Sammanfattning

I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en kommungemensam plattform som består av en vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i vilken verksamhet vi arbetar. Detta har formulerats i en gemensam värdegrund:

 • Medborgarfokus: Vi skapar värde för dem vi finns till för.
 • Öppenhet: Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke.
 • Tillit: Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.
 • Ständiga förbättringar: Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Detaljer

Här är tips på sådant som har varit viktigt i Umeås digitaliseringsresa som grundas i målbilden för hur kommunen vill uppfattas, värdegrunden.

 • Skapa samsyn mellan politik och förvaltningsledning kring målbilden. Politiken behöver ha motiv till varför detta ska prioriteras och genomföras. Politiken strävar efter att höja kvalitet och förbättra resultat. Modiga politiker vågar göra en ekonomisk satsning utan säker avkastning, då de ser långsiktiga vinster både för individ och samhälle.
 • Kom överens om förändringsmotivet till varför behöver vi förändra vårt sätt att arbeta och organisera oss. En drivkraft är känslan att samhällsutvecklingen är snabb och lättrörlig och något vi alla vill och behöver vara en del av. Samhället är ju vi alla och skolan måste kunna erbjuda en utbildning i samklang med sin samtid.
 • Omvärldsbevaka tillsammans och ha prestigelösa diskussioner som får flöda fritt utan revirtänk. Det skapar tillit och en känsla av att man gör detta tillsammans. Gör man detta viktiga steg så finns förtroendekapitalet att vila i om/när det uppstår utmaningar att hantera.
 • Bryt ner målbilden till verksamheternas nivå och utgå från fakta och kommande förändringar i styrdokument. Undvik antaganden och lita mer på analyser utifrån befintlig data samt forskning. *Se till att kedjan av tillit finns med på denna nivå. Förvaltning och politik finns bakom de satsningar man gör. Bra när krav ställs på verksamheten.
 • Återkom ständigt till målbilden och se om den behöver revideras, dvs gör lagom lång tidshorisont i målbilden.
 • Kommunicera på alla nivåer inkl. slutanvändare om vad som pågår, beslut som tas eller förändringar som kommer att ske.
 • Följ upp resultat och revidera handlingsplaner för att nå målbilder.
 • Fira framgångar och fira tilliten! Lyft fram elever och deras upplevelser av skolframgång! (ex. interna fortbildningsdagar, hemsidor, bloggar etc)