Linköping - Ledarskap

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Linköping Till kommunsidan
Nyckelområde Ledarskap Till nyckelområdets huvudsida

Sammanfattning

Ledarutbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare.

Detaljer

Exempel

Ledaskapsakademin för blivande chefer i kommunen

Rekryteringsutbildning

Bakgrund

Att rekrytera goda ledare för uppdrag som förskolechefer och rektorer är en synnerligen viktig fråga för den framtida skolutvecklingen. All aktuell skol-forskning visar att rektor och förskolechefer har en avgörande betydelse för barnens/elevernas resultat och måluppfyllelse.

Syfte

Utbildningens syfte är att få fram en grupp presumtiva rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer, alltså medarbetare som i framtiden vill söka chefstjänst och som har kunskap om och förståelse för vad uppdraget innebär. Den nya statliga rektorsutbildningen påbörjas inte förrän man innehar en rek-torstjänst och har arbetat i sin befattning ett år. Nyanställda förskolechefer/ rektorer behöver, i högre utsträckning än tidigare, kännedom om vad upp-draget som förskolechef och rektor innebär redan när man går in i det.

Mentoring coaching för rektorer och förstelärare

Utvecklat vid bl.a. London Centre for Leadership in Learning, University of London.

Vad är mentoring coaching?

  • Punktlistelement Verktyg för dialog
  • Punktlistelement Verktyg för ökad måluppfyllelse för förstelärare, lärare samt rektor, ”ask not tell”. Går att använda individuellt, i liten grupp och stor grupp.
  • Punktlistelement Verktyg för att tydliggöra och synliggöra det som ska utvecklas i verksamheten - på olika plan, elevgrupperna, lärare, ledningsgrupp.

Bygger på vetenskaplig grund (Kolb, Fullan, Egan m.fl)