Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1164"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 13: Rad 13:
 
Utbildningens syfte är att få fram en grupp presumtiva rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer, alltså medarbetare som i framtiden vill söka chefstjänst och som har kunskap om och förståelse för vad uppdraget innebär.
 
Utbildningens syfte är att få fram en grupp presumtiva rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer, alltså medarbetare som i framtiden vill söka chefstjänst och som har kunskap om och förståelse för vad uppdraget innebär.
 
Den nya statliga rektorsutbildningen påbörjas inte förrän man innehar en rek-torstjänst och har arbetat i sin befattning ett år. Nyanställda förskolechefer/ rektorer behöver, i högre utsträckning än tidigare, kännedom om vad upp-draget som förskolechef och rektor innebär redan när man går in i det.  
 
Den nya statliga rektorsutbildningen påbörjas inte förrän man innehar en rek-torstjänst och har arbetat i sin befattning ett år. Nyanställda förskolechefer/ rektorer behöver, i högre utsträckning än tidigare, kännedom om vad upp-draget som förskolechef och rektor innebär redan när man går in i det.  
== Mentoring coaching�för rektorer och förstelärare ==
+
== Mentoring coaching för rektorer och förstelärare ==
Mentoring coaching�för rektorer och förstelärare
+
Utvecklat vid bl.a. London Centre for Leadership in Learning, University of London.
 
=== Vad är mentoring coaching? ===
 
=== Vad är mentoring coaching? ===
 +
* Punktlistelement Verktyg för dialog
 +
* Punktlistelement Verktyg för ökad måluppfyllelse för förstelärare, lärare samt rektor, ”ask not tell”. Går att använda individuellt, i liten grupp och stor grupp.
 +
* Punktlistelement Verktyg för att tydliggöra och synliggöra det som ska utvecklas i verksamheten - på olika plan, elevgrupperna, lärare, ledningsgrupp.
 +
 +
Bygger på vetenskaplig grund (Kolb, Fullan, Egan m.fl)
  
 
}}
 
}}

Versionen från 28 september 2017 kl. 15.59

Kommun Linköping Till kommunsidan
Nyckelområde Ledarskap Till nyckelområdets huvudsida

Sammanfattning

Ledarutbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare.

Detaljer

Exempel

Ledaskapsakademin för blivande chefer i kommunen

Rekryteringsutbildning

Bakgrund

Att rekrytera goda ledare för uppdrag som förskolechefer och rektorer är en synnerligen viktig fråga för den framtida skolutvecklingen. All aktuell skol-forskning visar att rektor och förskolechefer har en avgörande betydelse för barnens/elevernas resultat och måluppfyllelse.

Syfte

Utbildningens syfte är att få fram en grupp presumtiva rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och biträdande förskolechefer, alltså medarbetare som i framtiden vill söka chefstjänst och som har kunskap om och förståelse för vad uppdraget innebär. Den nya statliga rektorsutbildningen påbörjas inte förrän man innehar en rek-torstjänst och har arbetat i sin befattning ett år. Nyanställda förskolechefer/ rektorer behöver, i högre utsträckning än tidigare, kännedom om vad upp-draget som förskolechef och rektor innebär redan när man går in i det.

Mentoring coaching för rektorer och förstelärare

Utvecklat vid bl.a. London Centre for Leadership in Learning, University of London.

Vad är mentoring coaching?

  • Punktlistelement Verktyg för dialog
  • Punktlistelement Verktyg för ökad måluppfyllelse för förstelärare, lärare samt rektor, ”ask not tell”. Går att använda individuellt, i liten grupp och stor grupp.
  • Punktlistelement Verktyg för att tydliggöra och synliggöra det som ska utvecklas i verksamheten - på olika plan, elevgrupperna, lärare, ledningsgrupp.

Bygger på vetenskaplig grund (Kolb, Fullan, Egan m.fl)