Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1153"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet
 
|Rubrik=Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet
 
|Sammanfattning=För Karlskrona är ''stabil flexibilitet'' nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet '''Det Smarta Karlskrona''', inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.
 
|Sammanfattning=För Karlskrona är ''stabil flexibilitet'' nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet '''Det Smarta Karlskrona''', inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.
|Detaljer='''Det Smarta Karlskrona'''
+
|Detaljer===='''Det Smarta Karlskrona'''===
 
<br /> Utvecklingsprogrammet '''Det smarta Karlskrona''' är paraplyet för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att koppla ihop den nationella målbilden; enklare, öppnare och effektivare förvaltning, samt Karlskrona kommuns fem visionsområden, med en hållbar utveckling. Arbetet delas in i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, Digitalisering skolan och Smart city.  
 
<br /> Utvecklingsprogrammet '''Det smarta Karlskrona''' är paraplyet för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att koppla ihop den nationella målbilden; enklare, öppnare och effektivare förvaltning, samt Karlskrona kommuns fem visionsområden, med en hållbar utveckling. Arbetet delas in i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, Digitalisering skolan och Smart city.  
  
Rad 12: Rad 12:
  
  
'''Kvalitetsnätverket och dess uppdrag'''
+
==='''Kvalitetsnätverket och dess uppdrag'''===
 
<br /> 1. ”Tolkare” av kommunfullmäktiges budget. Göra mål, indikatorer och uppdrag kända samt mottagna i den egna förvaltningen. Vara behjälpliga i arbetet att förståelse och styrning av dessa sker från nämnder, styrelser och förvaltningar.
 
<br /> 1. ”Tolkare” av kommunfullmäktiges budget. Göra mål, indikatorer och uppdrag kända samt mottagna i den egna förvaltningen. Vara behjälpliga i arbetet att förståelse och styrning av dessa sker från nämnder, styrelser och förvaltningar.
 
<br /> 2. Ha dialog över förvaltningsgränserna kring gemensamma aktiviteter för att uppnå målen och genomföra uppdragen. Se till att de med gemensamma uppdrag möts.
 
<br /> 2. Ha dialog över förvaltningsgränserna kring gemensamma aktiviteter för att uppnå målen och genomföra uppdragen. Se till att de med gemensamma uppdrag möts.
Rad 23: Rad 23:
  
  
'''Utvecklingsprocess'''  
+
==='''Utvecklingsprocess'''===
 
<br /> En utvecklingsprocess, ''Förstå- Skapa- Införa'', har tagits fram med stöd av Vinnova. Processen utgår från invånarnas eller medarbetarnas behov med fokus på medskapande och användarvänlighet.  
 
<br /> En utvecklingsprocess, ''Förstå- Skapa- Införa'', har tagits fram med stöd av Vinnova. Processen utgår från invånarnas eller medarbetarnas behov med fokus på medskapande och användarvänlighet.  
  
Rad 30: Rad 30:
  
  
'''Projektmodell'''  
+
==='''Projektmodell'''===
 
<br /> För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och
 
<br /> För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och
 
beslutspunkter.  
 
beslutspunkter.  
Rad 37: Rad 37:
  
  
'''Digital Trygghet - trygghetslarm och teknik i omsorgen'''
+
==='''Digital Trygghet - trygghetslarm och teknik i omsorgen'''===
 
<br /> Idag är Karlskrona kommuns ''Larmteam'' en förebild vad gäller utvecklingsarbete kopplat till välfärdsteknik. Tekniken kräver mycket utrustning och plats, samt stor kunskap hos personalen som arbetar med den. Logistik och tydliga processer är fundamentala i teamets arbete.  
 
<br /> Idag är Karlskrona kommuns ''Larmteam'' en förebild vad gäller utvecklingsarbete kopplat till välfärdsteknik. Tekniken kräver mycket utrustning och plats, samt stor kunskap hos personalen som arbetar med den. Logistik och tydliga processer är fundamentala i teamets arbete.  
 
<br />
 
<br />
Rad 56: Rad 56:
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
'''IT-fixarservice'''
+
==='''IT-fixarservice'''===
 
<br /> Syftet med ''IT-fixarservice'' är att seniorer i Karlskrona kommun ska kunna vara delaktiga i samhället oavsett teknisk kunskap. Man ska känna sig trygg i användandet av digital utrustning och uppleva modern teknik som tillgänglig. Organisationen bygger på ett samarbete mellan kommunens äldreförvaltning och funktionsstödsförvaltning.
 
<br /> Syftet med ''IT-fixarservice'' är att seniorer i Karlskrona kommun ska kunna vara delaktiga i samhället oavsett teknisk kunskap. Man ska känna sig trygg i användandet av digital utrustning och uppleva modern teknik som tillgänglig. Organisationen bygger på ett samarbete mellan kommunens äldreförvaltning och funktionsstödsförvaltning.
 
<br />
 
<br />
 
<br /> Seniorer kan få hjälp med att t.ex. installera tv-kanaler, enklare program eller appar, samt fixa sladdar och kablar som behövs för att tekniken ska fungera. Man betalar själv för materialkostnader, men servicen är kostnadsfri.
 
<br /> Seniorer kan få hjälp med att t.ex. installera tv-kanaler, enklare program eller appar, samt fixa sladdar och kablar som behövs för att tekniken ska fungera. Man betalar själv för materialkostnader, men servicen är kostnadsfri.
 
}}
 
}}

Versionen från 5 oktober 2017 kl. 12.50