Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1153"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 23: Rad 23:
  
  
'''Projektmodell'''
+
'''Projektmodell'''   [[Bild:Projektmodell_Karlskrona.PNG|200px]]
 
<br /> För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och
 
<br /> För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och
beslutspunkter.
+
beslutspunkter.
  
  

Versionen från 25 september 2017 kl. 14.31

Kommun Karlskrona Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet

Sammanfattning

För Karlskrona är stabil flexibilitet nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet Det Smarta Karlskrona, inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.

Detaljer

Det Smarta Karlskrona Utvecklingsprogrammet Det smarta Karlskrona är paraplyet för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att koppla ihop den nationella målbilden; enklare, öppnare och effektivare förvaltning, samt Karlskrona kommuns fem visionsområden, med en hållbar utveckling. Arbetet delas in i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, Digitalisering skolan och Smart city. Målbild_Smarta_Karlskrona.png

Målbild Smarta Karlskrona.png

Struktur Smarta Karlskrona.png


Kvalitetsnätverket och dess uppdrag
1. ”Tolkare” av kommunfullmäktiges budget. Göra mål, indikatorer och uppdrag kända samt mottagna i den egna förvaltningen. Vara behjälpliga i arbetet att förståelse och styrning av dessa sker från nämnder, styrelser och förvaltningar.
2. Ha dialog över förvaltningsgränserna kring gemensamma aktiviteter för att uppnå målen och genomföra uppdragen. Se till att de med gemensamma uppdrag möts.
3. Vid uppföljningstillfällena (delår och årsredovisning) hjälpas åt med analyser.
4. Uppdaterade på de kommunövergripande jämförelserna (KKiK, öppna jämförelser m fl.)
5. Bärare av styrmodellen och målstyrningen - under ledning av kommundirektören samt kvalitetsstrategen på kommunledningsförvaltningen.
6. Utveckling av arbetet kring kvalitet, mål och styrning och göra detta känt i organisationen - under ledning av kommundirektören och kvalitetsstrategen på kommunledningsförvaltningen.
7. Fungera som referensgrupp för uppbyggande av modell för mål och uppdragsuppföljningen i Hypergene. Referensgrupp för Det smarta Karlskrona.


Projektmodell Projektmodell Karlskrona.PNG
För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och beslutspunkter.


Digital Trygghet


IT-fixarservice