Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1153"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(29 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet
 
|Rubrik=Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet
 
|Sammanfattning=För Karlskrona är ''stabil flexibilitet'' nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet '''Det Smarta Karlskrona''', inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.
 
|Sammanfattning=För Karlskrona är ''stabil flexibilitet'' nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet '''Det Smarta Karlskrona''', inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.
|Detaljer='''Det Smarta Karlskrona'''
+
|Detaljer=<br />
Utvecklingsprogrammet '''Det smarta Karlskrona''' är paraplyet för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att koppla ihop den nationella målbilden; enklare, öppnare och effektivare förvaltning, samt Karlskrona kommuns fem visionsområden, med en hållbar utveckling. Arbetet delas in i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, Digitalisering skolan och Smart city. Målbild_Smarta_Karlskrona.png
+
===='''Det Smarta Karlskrona'''====
 +
<br /> Utvecklingsprogrammet '''Det smarta Karlskrona''' är paraplyet för service- och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att koppla ihop den nationella målbilden; enklare, öppnare och effektivare förvaltning, samt Karlskrona kommuns fem visionsområden, med en hållbar utveckling. Arbetet delas in i fyra programområden; eFörvaltning, eHälsa, Digitalisering skolan och Smart city.  
  
[[Bild:Målbild_Smarta_Karlskrona.png|200px]]
+
[[Bild:Målbild_Smarta_Karlskrona.png|500px]]  
  
 +
[[Bild:Struktur_Smarta_Karlskrona.png|500px]]
  
'''Kvalitetsnätverket'''
 
  
 +
===='''Kvalitetsnätverket och dess uppdrag'''====
 +
<br /> 1. ”Tolkare” av kommunfullmäktiges budget. Göra mål, indikatorer och uppdrag kända samt mottagna i den egna förvaltningen. Vara behjälpliga i arbetet att förståelse och styrning av dessa sker från nämnder, styrelser och förvaltningar.
 +
<br /> 2. Ha dialog över förvaltningsgränserna kring gemensamma aktiviteter för att uppnå målen och genomföra uppdragen. Se till att de med gemensamma uppdrag möts.
 +
<br /> 3. Vid uppföljningstillfällena (delår och årsredovisning) hjälpas åt med analyser.
 +
<br /> 4. Uppdaterade på de kommunövergripande jämförelserna (KKiK, öppna jämförelser m fl.)
 +
<br /> 5. Bärare av styrmodellen och målstyrningen - under ledning av kommundirektören samt kvalitetsstrategen på kommunledningsförvaltningen.
 +
<br /> 6. Utveckling av arbetet kring kvalitet, mål och styrning och göra detta känt i organisationen - under ledning av kommundirektören och kvalitetsstrategen på kommunledningsförvaltningen.
 +
<br /> 7. Fungera som referensgrupp för uppbyggande av modell för mål och uppdragsuppföljningen i Hypergene. ''Referensgrupp för Det smarta Karlskrona.''
  
'''Projektmodell'''
 
  
  
'''Digital Trygghet'''
+
===='''Utvecklingsprocess'''====
 +
<br /> En utvecklingsprocess, ''Förstå- Skapa- Införa'', har tagits fram med stöd av Vinnova. Processen utgår från invånarnas eller medarbetarnas behov med fokus på medskapande och användarvänlighet.
  
  
'''IT-fixarservice'''
+
[[Bild:Utvecklingsprocess_Karlskrona.PNG|500px]]
 +
 
 +
 
 +
===='''Projektmodell'''====
 +
<br /> För att underlätta för alla som arbetar med projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Karlskrona kommun. Syftet med projektmodellen är att skapa ett gemensamt arbetssätt i organisationen med ett gemensamt språk för projektverksamheten. Med projektmodellen får alla projekt en liknande struktur genom färdiga mallar, checklistor och
 +
beslutspunkter.
 +
 +
[[Bild:Projektmodell_Karlskrona.PNG|500px]]
 +
 
 +
 
 +
===='''Digital Trygghet - trygghetslarm och teknik i omsorgen'''====
 +
<br /> Idag är Karlskrona kommuns ''Larmteam'' en förebild vad gäller utvecklingsarbete kopplat till välfärdsteknik. Tekniken kräver mycket utrustning och plats, samt stor kunskap hos personalen som arbetar med den. Logistik och tydliga processer är fundamentala i teamets arbete.
 +
<br />
 +
<br /> Larmteamets huvudsakliga uppgifter IDAG är:
 +
* installera och serva ''trygghetslarm'' och ''digitala låsvred'' i ordinärt boende,
 +
* installera och serva ''kompletteringslarm'' i särskilt boende, samt
 +
* installera och serva ''larmsystem'' i Funktionsstödsförvaltningens boende.
 +
<br />
 +
<br /> ''Digital Trygghet'' IMORGON kommer bl.a. att innebära:
 +
* digital tillsyn
 +
* mobila trygghetslarm
 +
* trygghetslarmet som central del i hemmet
 +
* hotellås i bostaden
 +
* fall-larm
 +
* larmcentral kan öppna för räddningstjänst
 +
* virtuell vårdcentral
 +
* TVn som bildskärm; beställ färdtjänst, mat och hemtjänst
 +
<br />
 +
<br />
 +
===='''IT-fixarservice'''====
 +
<br /> Syftet med ''IT-fixarservice'' är att seniorer i Karlskrona kommun ska kunna vara delaktiga i samhället oavsett teknisk kunskap. Man ska känna sig trygg i användandet av digital utrustning och uppleva modern teknik som tillgänglig. Organisationen bygger på ett samarbete mellan kommunens äldreförvaltning och funktionsstödsförvaltning.
 +
<br />
 +
<br /> Seniorer kan få hjälp med att t.ex. installera tv-kanaler, enklare program eller appar, samt fixa sladdar och kablar som behövs för att tekniken ska fungera. Man betalar själv för materialkostnader, men servicen är kostnadsfri.
 +
<br /> [[Bild:IT-fixarservice_informationsblad.PNG|500px|IT-fixarservice informationsblad]]
 +
<br />
 +
<br />
 +
=====''Bakgrund''=====
 +
Pensionärsföreningen SPF Östra Blekinge startade 2012 ett IT-projekt för sina 350 medlemmar med utvecklingsbidrag från förbundet SPF. Projektet ''”Får vi bota din datarädsla?”'' bestod av tre delar:                                                                                   
 +
*fånga upp medlemmarnas behov av vidareutbildning om mobiltelefoner, datorer och  läsplattor                                                                                                                         
 +
*fånga upp behovet av hjälp och stöd när tekniken strular
 +
*informationsträffar och möjlighet att ”prova på”
 +
<br />Projektet redovisades 2013 för förbundet SPF i Stockholm som ett utvecklingsprojekt i tiden. 2014 skrev BB, representant för SPFs Samrådsgrupp i Karlskrona och KPR, ett PM till Äldrenämnden om införande av Fixarservice – Elektronisk teknik. IT fixarservice startade som ett projekt 1 mars 2015.
 +
<br />
 +
<br />
 +
=====''Vilka jobbar med IT-fixarservice?''=====
 +
Arbetet växte fram ur Funktionstödsförvaltningen, daglig verksamhet.
 +
<br />Andreas är arbetsledare för ett varierande antal personer som har svårigheter på den '"vanliga" arbetsmarknaden p.g.a. social interaktion. Under tiden som personerna arbetat i projektet så har de gjort en stor resa. Deras självförtroende har ökat markant. I ett fall har en person kunnat gå vidare ut i den ordinära arbetsmarknaden. Dessa personer är självlärda vad det gäller datakunskap. Andreas uttrycker, att de har barnbarns kunskap.
 +
<br />Personerna arbetar idag 50% med fixarservice, just nu är det två som åker med Andreas men det är 2-3 stycken som nu klarar att utföra uppdrag på egen hand.
 +
<br />
 +
<br />
 +
=====''Hur fungerar det?''=====
 +
Beställningen börjar med ett telefonsamtal, kunden beskriver vad de vill ha hjälp med och utifrån det så tipsar man om vad som behöver köpas. Det är kundens ansvar att se till att det finns material, därför är det vanligt att man behöver göra ett ”återbesök”. Många kunder är återkommande. Man vill ha tips om vilken telefon man ska köpa, hur många megabyte behöver jag? Installera bank ID, lära sig hur man betalar räkningar, sorterar TV kanaler osv.
 +
<br />Andreas sitter ner i lugn och ro och kunden testar själv så man är säker på att kunskapen finns innan man går. En enkel checklista som komihåg överlämnas.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 12.53