Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1150"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Göteborg |Nyckelområde=Målbild |Sammanfattning=En övergripande målsättning med den digitala servicen är formulerad i Göteborgs Stad Program f...')
 
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Göteborg
 
|Kommun=Göteborg
 
|Nyckelområde=Målbild
 
|Nyckelområde=Målbild
|Sammanfattning=En övergripande målsättning  med den digitala servicen är formulerad i Göteborgs Stad Program för e-samhälle. Målsättningen lyder  “Den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet”. Programmet är beslutat av kommunstyrelsen.  
+
|Sammanfattning=Göteborgs stads väg till e-samhället, så heter stadens program för digitalisering.
Till programmet är olika  handlingsplaner kopplade. I handlingsplan för Vård och omsorg är målsättningen formulerad “En välfärd som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett självständigt liv”
+
Programmet antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Programmet gäller fram till 2020 och utgår ifrån Sveriges kommuner och landstings ”Strategi för eSamhället”, vilket kommunstyrelsen beslutade att anta samma år. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.
 +
|Detaljer=I program för e-samhälle är vård och omsorg ett av sex identifierade programområden. Kommunstyrelsen har lyft fram vård och omsorg som ett prioriterat område i programmet. Området omfattar stadens huvudprocesser för hälsofrämjande åtgärder inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.
 +
 
 +
Programområde Vård och omsorg bygger på ett inom området gemensamt färdriktningsdokument ”Utveckling för Välfärd eHälsa” vilket har sin utgångspunkt i ”Nationell eHälsa – strategi för framtidens vård och omsorg” samt stadens politiska beslut att arbeta med ”Attraktiv Hemtjänst”.
 +
 
 +
I "Utveckling för Välfärd eHälsa" är målsättningen formulerad "En välfärd som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett självständigt liv"
 
}}
 
}}

Versionen från 25 september 2017 kl. 12.51

Kommun Göteborg Till kommunsidan
Nyckelområde Målbild Till nyckelområdets huvudsida

Sammanfattning

Göteborgs stads väg till e-samhället, så heter stadens program för digitalisering. Programmet antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Programmet gäller fram till 2020 och utgår ifrån Sveriges kommuner och landstings ”Strategi för eSamhället”, vilket kommunstyrelsen beslutade att anta samma år. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

Detaljer

I program för e-samhälle är vård och omsorg ett av sex identifierade programområden. Kommunstyrelsen har lyft fram vård och omsorg som ett prioriterat område i programmet. Området omfattar stadens huvudprocesser för hälsofrämjande åtgärder inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Programområde Vård och omsorg bygger på ett inom området gemensamt färdriktningsdokument ”Utveckling för Välfärd eHälsa” vilket har sin utgångspunkt i ”Nationell eHälsa – strategi för framtidens vård och omsorg” samt stadens politiska beslut att arbeta med ”Attraktiv Hemtjänst”.

I "Utveckling för Välfärd eHälsa" är målsättningen formulerad "En välfärd som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett självständigt liv"