Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1147"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Härryda |Nyckelområde=Kompetens |Rubrik=Chefsutbildning }}')
 
 
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Härryda
 
|Kommun=Härryda
 
|Nyckelområde=Kompetens
 
|Nyckelområde=Kompetens
|Rubrik=Chefsutbildning
+
|Rubrik=Att leda i en digital värld
 +
|Sammanfattning=Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar
 +
och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en
 +
förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.
 +
|Detaljer=De senaste årens digitalisering inte minst inom utbildningssektorn ställer stora krav på
 +
ledning och styrning. Förändrade skrivningar i styrdokument, nationell it-strategi samt
 +
riktlinjer för IT inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ställer också
 +
krav på utveckling inom digitaliseringens område.
 +
 
 +
Ledare förväntas ha ha adekvat digital kompetens för att att säkerställa kvalité och
 +
progression i undervisningen/lärandet. Detta är en stor utmaning som reser många frågor
 +
kring vilken kompens en ledare behöver ha. Vad innebär ”adekvat digital kompetens”?
 +
Hur utvecklar jag min kompetens kontinuerligt. Hur kvalitetssäkrar jag som ledare det som
 +
händer i klassrummet/barngruppen i en digitaliserad verksamhet? Hur är jag själv
 +
förebildlig i relation till min personal?
 +
 
 +
Utbildningen sträcker sig över höstterminen 2018 och vårterminen 2019, och är uppdelad på 5 träffar. Temat för för dessa träffar är:
 +
- Omvärldsbevakning
 +
- Mitt digitala ekosystem
 +
- Förebildlighet
 +
- Kvalité i undervisningen
 +
- Strategier för kontinuerlig digital kompetens
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 2 oktober 2017 kl. 14.32

Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Att leda i en digital värld

Sammanfattning

Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.

Detaljer

De senaste årens digitalisering inte minst inom utbildningssektorn ställer stora krav på ledning och styrning. Förändrade skrivningar i styrdokument, nationell it-strategi samt riktlinjer för IT inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning ställer också krav på utveckling inom digitaliseringens område.

Ledare förväntas ha ha adekvat digital kompetens för att att säkerställa kvalité och progression i undervisningen/lärandet. Detta är en stor utmaning som reser många frågor kring vilken kompens en ledare behöver ha. Vad innebär ”adekvat digital kompetens”? Hur utvecklar jag min kompetens kontinuerligt. Hur kvalitetssäkrar jag som ledare det som händer i klassrummet/barngruppen i en digitaliserad verksamhet? Hur är jag själv förebildlig i relation till min personal?

Utbildningen sträcker sig över höstterminen 2018 och vårterminen 2019, och är uppdelad på 5 träffar. Temat för för dessa träffar är: - Omvärldsbevakning - Mitt digitala ekosystem - Förebildlighet - Kvalité i undervisningen - Strategier för kontinuerlig digital kompetens