Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1146"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Härryda |Nyckelområde=Styrning |Rubrik=IT-riktlinjer - förskola och grundskola |Sammanfattning=2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politike...')
 
 
Rad 5: Rad 5:
 
|Sammanfattning=2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer.
 
|Sammanfattning=2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer.
 
Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och
 
Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och
kommunens egna utvärderingar, bland annat basera på LIKA-värderingen.
+
kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen.
 
|Detaljer=Att barn och elever från tidig ålder deltar i ett samhälle präglat av IT ger nya möjligheter i
 
|Detaljer=Att barn och elever från tidig ålder deltar i ett samhälle präglat av IT ger nya möjligheter i
 
lärandet, men ställer samtidigt nya krav på både pedagoger och chefer. Fokus i riktlinjerna är hur
 
lärandet, men ställer samtidigt nya krav på både pedagoger och chefer. Fokus i riktlinjerna är hur

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 10.17

Kommun Härryda Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

IT-riktlinjer - förskola och grundskola

Sammanfattning

2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen.

Detaljer

Att barn och elever från tidig ålder deltar i ett samhälle präglat av IT ger nya möjligheter i lärandet, men ställer samtidigt nya krav på både pedagoger och chefer. Fokus i riktlinjerna är hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas, men berör också:

  • Tillgången till likvärdig IT i kommunen (verktyg, infrastruktur, lärplattformar)
  • IT-strategisk kompetens hos skolledarna
  • Tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter för att utveckla undervisning och lärande
  • Källkritik och nätetik