Uddevalla - Juridik

Från Mittköping
Version från den 20 september 2017 kl. 13.37 av Jal (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Uddevalla Till kommunsidan
Nyckelområde Juridik Till nyckelområdets huvudsida

Jurdisk bedömning av molntjänsten G Suite

Sammanfattning

En arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola.

Detaljer

Förvaltningschefen tillsatte en arbetsgrupp under våren 2014 som bestående av verksamhetschefer, skoljurist, IT-utvecklare från skolan samt representanter från IT-avdelningen. Gruppens arbete redovisades för förvaltningschefen i december 2014. I sin omvärldsanalys hade gruppen kontakt med bland annat Göteborg stad som tidigare gjort en juridisk bedömning av G Suite. Vi inhämtade även dokumentation från Malmö stad, Simrishamn kommun och Helsingborg kommun. Vi följde även Datainspektionens (DI) granskning av Salem kommun och granskade den kritik och DI framförde där. Arbetsgruppen utformade riktlinjer för användarna samt specificerade vilka delar av G Suite som skulle användas. Utifrån dessa avgränsningar gjordes en risk- och sårbarhetsanalys. Arbetsgruppen tog också fram informationsmaterial kring molntjänster och PUL samt riktlinjer för vilket system som ska användas för olika typer av information.