Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1136"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
 
|Detaljer=Ansvarsfördelningen för allas delaktighet har formulerats på följande sätt:
 
|Detaljer=Ansvarsfördelningen för allas delaktighet har formulerats på följande sätt:
  
Lärare ska:
+
'''Lärare ska:'''
 
*ansvara för att eleverna uppnår den nivå vi har fastställt att de årskursvis ska uppnå  
 
*ansvara för att eleverna uppnår den nivå vi har fastställt att de årskursvis ska uppnå  
 
*med utgångspunkt i barns och elevers vardagserfarenheter och med digitala verktyg förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse.
 
*med utgångspunkt i barns och elevers vardagserfarenheter och med digitala verktyg förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse.
Rad 14: Rad 14:
 
i verksamheternas olika lärprocesser
 
i verksamheternas olika lärprocesser
 
*ansvara för att repetera användarpolicyn varje höst.  
 
*ansvara för att repetera användarpolicyn varje höst.  
Rektor ska:
+
<br />
 +
 
 +
'''Rektor ska:'''
 
*ge förutsättningar, samt efterfråga, att personalen utvecklar  elevernas lärande genom att använda sig av digitala verktyg som en naturlig  del i lärprocessen
 
*ge förutsättningar, samt efterfråga, att personalen utvecklar  elevernas lärande genom att använda sig av digitala verktyg som en naturlig  del i lärprocessen
 
*verkställa skolans digitaliseringsplan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
 
*verkställa skolans digitaliseringsplan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
Rad 23: Rad 25:
 
*kontinuerligt ge personalen möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen
 
*kontinuerligt ge personalen möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen
 
*ge förutsättningar för att skolbibliotekets verksamhet används för att stödja undervisningen samt för att stärka elevernas digitala kompetens.
 
*ge förutsättningar för att skolbibliotekets verksamhet används för att stödja undervisningen samt för att stärka elevernas digitala kompetens.
 +
<br />
  
Sektorchef ska:
+
'''Sektorchef ska:'''
 
*ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje verksamhetschef och verksamhet arbetar utifrån handlingsplanen
 
*ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje verksamhetschef och verksamhet arbetar utifrån handlingsplanen
 
*se till att  elever, vårdnadshavare och medarbetare har ett gott stöd av IT-baserade system
 
*se till att  elever, vårdnadshavare och medarbetare har ett gott stöd av IT-baserade system
Rad 32: Rad 35:
 
*vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att  utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta verksamhetschefer och verksamheterna i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande  skolutveckling
 
*vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att  utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta verksamhetschefer och verksamheterna i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande  skolutveckling
 
*Ansvara för att vårdnadshavarna får relevant information om användande av våra digitala system som t.ex. IST-lärande/Dexter
 
*Ansvara för att vårdnadshavarna får relevant information om användande av våra digitala system som t.ex. IST-lärande/Dexter
 +
<br />
  
IT-pedagog ska:
+
'''IT-pedagog ska:'''
 
*vara en handledande resurs för pedagoger och elever
 
*vara en handledande resurs för pedagoger och elever
 
*bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan
 
*bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan
Rad 40: Rad 44:
 
*bedriva omvärldsbevakning och sprida användbara digitala möjligheter i vår verksamhet genom att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen
 
*bedriva omvärldsbevakning och sprida användbara digitala möjligheter i vår verksamhet genom att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen
 
*inspirera och medverka till att utveckla kollegial handledning inom IT.
 
*inspirera och medverka till att utveckla kollegial handledning inom IT.
 +
<br />
  
IT-avdelning ska:
+
'''IT-avdelning ska:'''
 
*Vara support via helpdesk
 
*Vara support via helpdesk
 
*Bygga upp och underhålla infrastruktur
 
*Bygga upp och underhålla infrastruktur
 
*Rådgivning beställningar kopplade till allt som är uppkopplat
 
*Rådgivning beställningar kopplade till allt som är uppkopplat
 
*Samråda med verksamheten kring utvecklingsfrågor
 
*Samråda med verksamheten kring utvecklingsfrågor
 +
<br />
  
Digitaliseringsråd ska:
+
'''Digitaliseringsråd ska:'''
 
*IT-ansvariga på våra skolor  fungerar som resurs och stöd i verksamheten
 
*IT-ansvariga på våra skolor  fungerar som resurs och stöd i verksamheten
 
*Rektor tillsammans med Digitaliseringsrådet har det övergripande ansvaret för att stödja övriga lärare i arbetet med datorn som pedagogiskt redskap
 
*Rektor tillsammans med Digitaliseringsrådet har det övergripande ansvaret för att stödja övriga lärare i arbetet med datorn som pedagogiskt redskap
 
*Skolornans Digitaliseringsråd träffas regelbundet, 2-3  tillfällen per termin. Medlemmar i Digitaliseringsråd består av skolledare, sektorchef,  IT-samordnare, IT-pedagog, förstelärare med It-uppdrag.
 
*Skolornans Digitaliseringsråd träffas regelbundet, 2-3  tillfällen per termin. Medlemmar i Digitaliseringsråd består av skolledare, sektorchef,  IT-samordnare, IT-pedagog, förstelärare med It-uppdrag.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 15.50