Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1136"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
 
|Detaljer=Ansvarsfördelningen för allas delaktighet har formulerats på följande sätt:
 
|Detaljer=Ansvarsfördelningen för allas delaktighet har formulerats på följande sätt:
  
Lärare ska  
+
Lärare ska:
ansvara för att eleverna uppnår den nivå vi har fastställt att de årskursvis ska uppnå  
+
*ansvara för att eleverna uppnår den nivå vi har fastställt att de årskursvis ska uppnå  
 
+
*med utgångspunkt i barns och elevers vardagserfarenheter och med digitala verktyg förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse.
med utgångspunkt i barns och elevers vardagserfarenheter och med digitala verktyg förstärka kvalitén i lärandet för ökad motivation och måluppfyllelse
+
*tillsammans med eleverna arbeta med formativa lärprocesserna och ge dem förutsättningar att ta tillvara  och utveckla sin digitala kompetens samt låta eleverna vara förebilder för varandra och andra.
 
+
*vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya
tillsammans med eleverna arbeta med formativa lärprocesserna och ge dem förutsättningar att ta tillvara  och utveckla sin digitala kompetens samt låta eleverna vara förebilder för varandra och andra
+
*hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och med det som utgångspunkt vara aktivt medskapande
 
 
vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya
 
 
 
hålla sig uppdaterad med aktuell forskning och med det som utgångspunkt vara aktivt medskapande
 
 
i verksamheternas olika lärprocesser
 
i verksamheternas olika lärprocesser
 +
*ansvara för att repetera användarpolicyn varje höst.
 +
Rektor ska:
 +
*ge förutsättningar, samt efterfråga, att personalen utvecklar  elevernas lärande genom att använda sig av digitala verktyg som en naturlig  del i lärprocessen
 +
*verkställa skolans digitaliseringsplan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
 +
*verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen
 +
*vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och även våga prova nya
 +
*vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala verktyg och tillsammans med medarbetare och elever dra upp riktlinjer och visa vägen gällande skolutveckling
 +
*ge vårdnadshavarna god information och möjlighet till dialog om  skolans verksamhet
 +
*kontinuerligt ge personalen möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen
 +
*ge förutsättningar för att skolbibliotekets verksamhet används för att stödja undervisningen samt för att stärka elevernas digitala kompetens.
  
ansvara för att repetera användarpolicyn varje höst.
+
Sektorchef ska:
 
+
*ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje verksamhetschef och verksamhet arbetar utifrån handlingsplanen
 
+
*se till att  elever, vårdnadshavare och medarbetare har ett gott stöd av IT-baserade system
Rektor ska
+
*se till att det finns IT-pedagog som stimulerar och handleder personalen i att utveckla digital kompetens och ett omdefinierat lärande. Tyngdpunkten i uppdraget ska ligga på pedagogik
ge förutsättningar, samt efterfråga, att personalen utvecklar  elevernas lärande genom att använda sig av digitala verktyg som en naturlig  del i lärprocessen
+
*verka för ett multimodalt lärande i organisationen
 
+
*vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya
verkställa skolans digitaliseringsplan som en del av det systematiska kvalitetsarbetet
+
*vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att  utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta verksamhetschefer och verksamheterna i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande  skolutveckling
 
+
*Ansvara för att vårdnadshavarna får relevant information om användande av våra digitala system som t.ex. IST-lärande/Dexter
verka för ett multimodalt mobilt lärande i organisationen
 
 
 
vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och även våga prova nya
 
 
 
vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att utveckla lärandet via digitala verktyg och tillsammans med medarbetare och elever dra upp riktlinjer och visa vägen gällande skolutveckling
 
 
 
ge vårdnadshavarna god information och möjlighet till dialog om  skolans verksamhet
 
 
 
kontinuerligt ge personalen möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen
 
 
 
ge förutsättningar för att skolbibliotekets verksamhet används för att stödja undervisningen samt för att stärka elevernas digitala kompetens.
 
 
 
 
 
Sektorchef ska
 
ge förutsättningar för, samt efterfråga, att varje verksamhetschef och verksamhet arbetar utifrån handlingsplanen
 
 
 
se till att  elever, vårdnadshavare och medarbetare har ett gott stöd av IT-baserade system
 
 
 
se till att det finns IT-pedagog som stimulerar och handleder personalen i att utveckla digital kompetens och ett omdefinierat lärande. Tyngdpunkten i uppdraget ska ligga på pedagogik
 
 
 
verka för ett multimodalt lärande i organisationen
 
 
 
vara en förebild genom att nyttja befintliga verktyg i det egna arbetet och våga prova nya
 
 
 
vara uppdaterad på aktuell forskning och de modeller som används för att  utveckla lärandet via digitala verktyg och stötta verksamhetschefer och verksamheterna i arbetet med att dra upp riktlinjer och visa vägen gällande  skolutveckling
 
 
 
Ansvara för att vårdnadshavarna får relevant information om användande av våra digitala system som t.ex. IST-lärande/Dexter
 
 
 
IT-pedagog ska
 
vara en handledande resurs för pedagoger och elever
 
 
 
bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan
 
 
läsa och sprida information om goda erfarenheter kring IKT-användning
 
 
 
särskilt fokus ligger på att stödja elever som är i behov av specialpedagogiska digitala verktyg och är ett stöd till elevhälsans pedagogiska arbete
 
 
 
bedriva omvärldsbevakning och sprida användbara digitala möjligheter i vår verksamhet genom att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen
 
 
 
inspirera och medverka till att utveckla kollegial handledning inom IT.
 
 
 
IT-avdelning
 
Support via helpdesk: helpdesk@nordmaling.se eller telefon 40300 (externt 0930/14300)
 
 
 
Bygga upp och underhålla infrastruktur
 
 
 
Rådgivning beställningar kopplade till allt som är uppkopplat
 
 
 
Samråda med verksamheten kring utvecklingsfrågor
 
 
 
  
Digitaliseringsråd
+
IT-pedagog ska:
IT-ansvariga våra skolor  fungerar som resurs och stöd i verksamheten
+
*vara en handledande resurs för pedagoger och elever
 +
*bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan
 +
*läsa och sprida information om goda erfarenheter kring IKT-användning
 +
*särskilt fokus ligger att stödja elever som är i behov av specialpedagogiska digitala verktyg och är ett stöd till elevhälsans pedagogiska arbete
 +
*bedriva omvärldsbevakning och sprida användbara digitala möjligheter i vår verksamhet genom att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen
 +
*inspirera och medverka till att utveckla kollegial handledning inom IT.
  
Rektor tillsammans med Digitaliseringsrådet har det övergripande ansvaret för att stödja övriga lärare i arbetet med datorn som pedagogiskt redskap
+
IT-avdelning ska:
 +
*Vara support via helpdesk
 +
*Bygga upp och underhålla infrastruktur
 +
*Rådgivning beställningar kopplade till allt som är uppkopplat
 +
*Samråda med verksamheten kring utvecklingsfrågor
  
Skolornans Digitaliseringsråd träffas regelbundet, 2-3  tillfällen per termin. Medlemmar i Digitaliseringsråd består av skolledare, sektorchef,  IT-samordnare, IT-pedagog, förstelärare med It-uppdrag.
+
Digitaliseringsråd ska:
 +
*IT-ansvariga på våra skolor  fungerar som resurs och stöd i verksamheten
 +
*Rektor tillsammans med Digitaliseringsrådet har det övergripande ansvaret för att stödja övriga lärare i arbetet med datorn som pedagogiskt redskap
 +
*Skolornans Digitaliseringsråd träffas regelbundet, 2-3  tillfällen per termin. Medlemmar i Digitaliseringsråd består av skolledare, sektorchef,  IT-samordnare, IT-pedagog, förstelärare med It-uppdrag.
 
}}
 
}}

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 15.47