Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1129"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Sollentuna
 
|Kommun=Sollentuna
 
|Nyckelområde=Arbetsprocesser
 
|Nyckelområde=Arbetsprocesser
 +
|Rubrik=Kvalitet & Införande
 +
|Sammanfattning=I Sollentuna kommun har vi valt att arbeta med en gemensam förvaltningsmodell. Modellen syftar till att hjälpa oss att styra vår förvaltningsverksamhet för att säkerställa hög verksamhetsnytta. Modellen anpassas så att den passar våra befintliga processer.
 
|Detaljer=----
 
|Detaljer=----
 
== Utbildning: Systematiskt kvalitetsarbete ==
 
== Utbildning: Systematiskt kvalitetsarbete ==
Rad 14: Rad 16:
 
LÄNK till  SKA Sollentuna kommuns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet https://docs.google.com/document/d/1MRgdd6QTHy6mzpmrMlmJZ7Pv7cJucd-4hfCgDgDISNE/edit?usp=sharing
 
LÄNK till  SKA Sollentuna kommuns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet https://docs.google.com/document/d/1MRgdd6QTHy6mzpmrMlmJZ7Pv7cJucd-4hfCgDgDISNE/edit?usp=sharing
  
 +
=== Detaljer ===
 +
== Vård och omsorg: Successivt införande ==
  
== Vård och omsorg: Successivt införande ==
 
=== Detaljer ===
 
 
Våra centrala arbetssätt inom digitalisering och IT är årliga prioriteringar och successivt införande.  
 
Våra centrala arbetssätt inom digitalisering och IT är årliga prioriteringar och successivt införande.  
 
Vi arbetar systematiskt med årliga prioriteringar inom IT och digitalisering, och prioriteringarna diskuteras och beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Genom vårt arbetssätt har vår lokala IT-organisation aktuell kunskap om behov – ibland innan verksamheten själv har insett det – och kan därmed ta en mycket aktiv roll i planering och prioritering.  
 
Vi arbetar systematiskt med årliga prioriteringar inom IT och digitalisering, och prioriteringarna diskuteras och beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Genom vårt arbetssätt har vår lokala IT-organisation aktuell kunskap om behov – ibland innan verksamheten själv har insett det – och kan därmed ta en mycket aktiv roll i planering och prioritering.  

Versionen från 15 september 2017 kl. 09.58

Kommun Sollentuna Till kommunsidan
Nyckelområde Arbetsprocesser Till nyckelområdets huvudsida

Kvalitet & Införande

Sammanfattning

I Sollentuna kommun har vi valt att arbeta med en gemensam förvaltningsmodell. Modellen syftar till att hjälpa oss att styra vår förvaltningsverksamhet för att säkerställa hög verksamhetsnytta. Modellen anpassas så att den passar våra befintliga processer.

Detaljer


Utbildning: Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process som innehåller fyra faser: uppföljning - analys och bedömning - planering - genomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning för att få fram ett nytt nuläge osv.

Därför har barn- och utbildningskontoret, i samverkan med de kommunala skolledarna, utarbetat ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, SKA-arbetet, där det finns en uppföljning av såväl kunskapsresultat som andra mer "mjuka" värden. Elevernas kunskapsutveckling följs på klassrumsnivå genom exempelvis screeningar och tester som genomförs regelbundet i olika ämnen och det finns system för återkoppling av resultaten i kombination med dialog kring utveckling och förbättring. Resultatdialoger genomförs på såväl huvudmannanivå som skolenhets- och klassnivå.

De genomförda uppföljningarna och utvärderingarna används som ett verktyg för skolutveckling och barn- och ungdomsnämnden tar aktiv del av uppföljningen på huvudmannanivå samt för diskussioner om skolans resultat.

LÄNK till SKA Sollentuna kommuns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet https://docs.google.com/document/d/1MRgdd6QTHy6mzpmrMlmJZ7Pv7cJucd-4hfCgDgDISNE/edit?usp=sharing

Detaljer

Vård och omsorg: Successivt införande

Våra centrala arbetssätt inom digitalisering och IT är årliga prioriteringar och successivt införande. Vi arbetar systematiskt med årliga prioriteringar inom IT och digitalisering, och prioriteringarna diskuteras och beslutas av förvaltningens ledningsgrupp. Genom vårt arbetssätt har vår lokala IT-organisation aktuell kunskap om behov – ibland innan verksamheten själv har insett det – och kan därmed ta en mycket aktiv roll i planering och prioritering.

Ett vanligt arbetssätt hos oss när vi ska införa något nytt är att vi väljer ett successivt införande, istället ett traditionellt arbetssätt i utvecklingsprojekt som därefter övergår i förvaltning. Det har gett oss förutsättningar för ett agilt förhållningssätt och vi ser det som en viktig faktor för att lyckas med implementeringen av nya saker. Det minskar också risken för att hela arbetet bromsas upp vid avslut av pilot eller vid projektavslut.