Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1127"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Umeå
 
|Kommun=Umeå
 
|Nyckelområde=Delaktighet
 
|Nyckelområde=Delaktighet
 +
|Rubrik=Samlade kompetenser synliggör behov och skapar engagemang
 +
|Sammanfattning=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå.
 +
Ledning och styrningsprinciper utgår från delaktighet mellan olika ledningsnivåer, dialog och förankring och olika mötesplatser för lärande och förbättringsarbete. Delaktighet är absolut att eftersträva utifrån ett flertal aspekter. Dels har medarbetarna inom verksamheterna många värdefulla idéer, dels skapar delaktighet engagemang och dialog mellan ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare.
 +
 +
Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering är workshops, digitaliseringsprojekt och levandegöra exempel från verkligheten.
 
|Detaljer=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Skolorna har ansvar för hur pedagogik och arbetssätt ska utformas, hur verksamheten ska organiseras och hur de tilldelade resurserna bäst ska användas för att målen ska uppnås.  
 
|Detaljer=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Skolorna har ansvar för hur pedagogik och arbetssätt ska utformas, hur verksamheten ska organiseras och hur de tilldelade resurserna bäst ska användas för att målen ska uppnås.  
 
Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå.  
 
Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå.  

Nuvarande version från 13 september 2017 kl. 09.49