Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1127"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Umeå |Nyckelområde=Delaktighet |Detaljer=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska lägga...')
 
Rad 10: Rad 10:
  
 
Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering:
 
Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering:
 +
 
WORKSHOP - När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Umeå vill vi förstå vad användarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. För att få en digital lärmiljö så funktionell och tilltalande som möjligt för såväl personal, elever och vårdnadshavare kommer krav och önskemål insamlas bland annat genom ett antal inplanerade workshops under ht 2017. Detta ger verksamheten möjlighet att påverka och föra en dialog runt vilka pedagogiska processer och administrativa funktioner som en digital lärmiljö behöver stötta.
 
WORKSHOP - När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Umeå vill vi förstå vad användarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. För att få en digital lärmiljö så funktionell och tilltalande som möjligt för såväl personal, elever och vårdnadshavare kommer krav och önskemål insamlas bland annat genom ett antal inplanerade workshops under ht 2017. Detta ger verksamheten möjlighet att påverka och föra en dialog runt vilka pedagogiska processer och administrativa funktioner som en digital lärmiljö behöver stötta.
  
Rad 15: Rad 16:
  
 
ELEVDELAKTIGHET - För att skapa riktig förståelse och engagemang hos medarbetare jobbar vi med att levandegöra exempel från verkligheten. Det kan vara en elev  som berättar för skolledare och lärare om hur digitaliseringens möjligheter har underlättat vardagen och påverkat såväl måendet som skolresultaten i en positiv riktning. Genom engagerande exempel som skapar upplevelser får mottagarna förståelse och kan känna empati för de som berörs. Därmed skapas motivation till nya tankar, beteenden och handlingar.  
 
ELEVDELAKTIGHET - För att skapa riktig förståelse och engagemang hos medarbetare jobbar vi med att levandegöra exempel från verkligheten. Det kan vara en elev  som berättar för skolledare och lärare om hur digitaliseringens möjligheter har underlättat vardagen och påverkat såväl måendet som skolresultaten i en positiv riktning. Genom engagerande exempel som skapar upplevelser får mottagarna förståelse och kan känna empati för de som berörs. Därmed skapas motivation till nya tankar, beteenden och handlingar.  
Processtöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet med 1:1 Skolledningen har en avgörande roll för hur satsningen runt 1:1 fungerar i praktiken. Kompetensutveckling av rektorer och pedagoger ska kännetecknas av ett processorienterat arbetssätt, kollegialt lärande, att lära av aktuell forskning, beprövad erfarenhet och goda exempel. Under införandet 2013 erbjöds skolområdescheferna vara nyckelpersoner i ett processtöd och driva arbetet vidare inom skolområdet tillsammans med ledarlag och IT-pedagoger. Deras uppgift var att sprida och implementera det vi lärde under dessa två terminer. Det kändes viktigt att kompetensen och engagemanget inte stannade i processgruppen, utan att lärare och rektorer i hela skolområdet jobbade mot samma mål.
+
 
 +
PROCESSTÖD I DET PEDAGOGISKA UTVECKLINGSARBETET MED 1:1 - Skolledningen har en avgörande roll för hur satsningen runt 1:1 fungerar i praktiken. Kompetensutveckling av rektorer och pedagoger ska kännetecknas av ett processorienterat arbetssätt, kollegialt lärande, att lära av aktuell forskning, beprövad erfarenhet och goda exempel. Under införandet 2013 erbjöds skolområdescheferna vara nyckelpersoner i ett processtöd och driva arbetet vidare inom skolområdet tillsammans med ledarlag och IT-pedagoger. Deras uppgift var att sprida och implementera det vi lärde under dessa två terminer. Det kändes viktigt att kompetensen och engagemanget inte stannade i processgruppen, utan att lärare och rektorer i hela skolområdet jobbade mot samma mål.
 +
 
 
IT-pedagoger och lägsta norm...
 
IT-pedagoger och lägsta norm...
 
}}
 
}}

Versionen från 13 september 2017 kl. 09.40