Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1126"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Umeå |Nyckelområde=Delaktighet |Detaljer=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska lägga...')
 
(Ersätter sidans innehåll med '{{Nyckelområden |Kommun=Umeå |Nyckelområde=Delaktighet }}')
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Umeå
 
|Kommun=Umeå
 
|Nyckelområde=Delaktighet
 
|Nyckelområde=Delaktighet
|Detaljer=Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Skolorna har ansvar för hur pedagogik och arbetssätt ska utformas, hur verksamheten ska organiseras och hur de tilldelade resurserna bäst ska användas för att målen ska uppnås.
 
Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå.
 
 
Ledning och styrningsprinciper utgår från delaktighet mellan olika ledningsnivåer, dialog och förankring och olika mötesplatser för lärande och förbättringsarbete. Delaktighet är absolut att eftersträva utifrån ett flertal aspekter. Dels har medarbetarna inom verksamheterna många värdefulla idéer, dels skapar delaktighet engagemang och dialog mellan ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare.
 
 
För att kunna ta tillvara på synpunkter och idéer behöver det vara ett öppet klimat där medarbetarna känner sig betydelsefulla. Med samlade kompetenser och god kunskap om verksamhetens behov kan många kloka behov synliggöras och därefter återstår att förvalta den informationen som kommer fram. Från centralt håll innebär det att samordna initiativ från verksamheten och driva dessa vidare. För ett lyckat slutresultat krävs kommunikation och lyhördhet, och en smula förståelse för att utveckling och förändring tar tid.
 
 
Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering:
 
WORKSHOP - När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Umeå vill vi förstå vad användarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. För att få en digital lärmiljö så funktionell och tilltalande som möjligt för såväl personal, elever och vårdnadshavare kommer krav och önskemål insamlas bland annat genom ett antal inplanerade workshops under ht 2017. Detta ger verksamheten möjlighet att påverka och föra en dialog runt vilka pedagogiska processer och administrativa funktioner som en digital lärmiljö behöver stötta.
 
 
LEDA DIGITALISERING - Forskning visar att om skolledning stödjer IT-utvecklingen blir lärarna mer benägna att vara mer positivt inställda till digitala medier i undervisningen och det spelar även roll för hur lärare arbetar med digitala medier i skolan. Under läsåret 2017/18 genomförs därför LEDA digitalisering för samtliga skolledare inom grundskolan.
 
 
ELEVDELAKTIGHET - För att skapa riktig förståelse och engagemang hos medarbetare jobbar vi med att levandegöra exempel från verkligheten. Det kan vara en elev  som berättar för skolledare och lärare om hur digitaliseringens möjligheter har underlättat vardagen och påverkat såväl måendet som skolresultaten i en positiv riktning. Genom engagerande exempel som skapar upplevelser får mottagarna förståelse och kan känna empati för de som berörs. Därmed skapas motivation till nya tankar, beteenden och handlingar.
 
Processtöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet med 1:1 Skolledningen har en avgörande roll för hur satsningen runt 1:1 fungerar i praktiken. Kompetensutveckling av rektorer och pedagoger ska kännetecknas av ett processorienterat arbetssätt, kollegialt lärande, att lära av aktuell forskning, beprövad erfarenhet och goda exempel. Under införandet 2013 erbjöds skolområdescheferna vara nyckelpersoner i ett processtöd och driva arbetet vidare inom skolområdet tillsammans med ledarlag och IT-pedagoger. Deras uppgift var att sprida och implementera det vi lärde under dessa två terminer. Det kändes viktigt att kompetensen och engagemanget inte stannade i processgruppen, utan att lärare och rektorer i hela skolområdet jobbade mot samma mål.
 
IT-pedagoger och lägsta norm...
 
 
}}
 
}}

Versionen från 13 september 2017 kl. 09.54

Kommun Umeå Till kommunsidan
Nyckelområde Delaktighet Till nyckelområdets huvudsida

Sammanfattning


Detaljer