Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1107"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Botkyrka |Nyckelområde=Ledarskap |Rubrik=Vi leder bra |Sammanfattning=Ledarskap är bra i Botkyrka |Detaljer=Jajjemänsan! }}')
 
 
Rad 2: Rad 2:
 
|Kommun=Botkyrka
 
|Kommun=Botkyrka
 
|Nyckelområde=Ledarskap
 
|Nyckelområde=Ledarskap
|Rubrik=Vi leder bra
+
|Rubrik=Nyttja digitaliseringens potential
|Sammanfattning=Ledarskap är bra i Botkyrka
+
|Sammanfattning=För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.
|Detaljer=Jajjemänsan!
+
|Detaljer=Så här har vi formulera förväntningar för våra ledare i organisation
 +
 
 +
Rektorer och förskolechefer
 +
 
 +
- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet.
 +
- Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå.
 +
- Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet.
 +
- Förväntas
 +
- Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs.
 +
- Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar.
 +
 
 +
Verksamhetschefer
 +
 
 +
- Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen
 +
- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar-
 +
bete i sin organisation.
 +
- Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet
 +
kopplad till det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet i
 +
verksamheten.
 +
- Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna6 ska kunna utveckla lä-
 +
rande och undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.
 +
 
 +
Förvaltningschef
 +
- Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen
 +
- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar-
 +
bete i organisationen
 +
- Förväntas följa upp och stödja verksamhetscheferna i det digitala utveckl-
 +
ingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet.
 +
- Förväntas skapa förutsättningar för genomförandet av strategin.
 +
 
 +
Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 6 september 2017 kl. 15.05

Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Ledarskap Till nyckelområdets huvudsida

Nyttja digitaliseringens potential

Sammanfattning

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.

Detaljer

Så här har vi formulera förväntningar för våra ledare i organisation

Rektorer och förskolechefer

- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå. - Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas - Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. - Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar.

Verksamhetschefer

- Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i sin organisation. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet i verksamheten. - Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna6 ska kunna utveckla lä- rande och undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Förvaltningschef - Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i organisationen - Förväntas följa upp och stödja verksamhetscheferna i det digitala utveckl- ingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas skapa förutsättningar för genomförandet av strategin.

Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html