Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1102"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
m
 
Rad 7: Rad 7:
 
Andra viktiga dokument är den kommungemensamma handlingsplanen som lyfter fram 15 olika initiativ för Ett smartare Halmstad. Handlingsplanen hjälper förvaltningar och nämnder i sitt planeringsarbete och säkerställer att Halmstad utvecklas utifrån en gemensam strategi.
 
Andra viktiga dokument är den kommungemensamma handlingsplanen som lyfter fram 15 olika initiativ för Ett smartare Halmstad. Handlingsplanen hjälper förvaltningar och nämnder i sitt planeringsarbete och säkerställer att Halmstad utvecklas utifrån en gemensam strategi.
  
Ett smartare Halmstad: https://www.halmstad.se/download/18.592532e0156dc08b82020df8/1475857392741/Kommunstyrelsens+handlingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6rande+av+IT+riktlinjerna+2016-2018+-+ver+1.0.pdf
+
[https://www.halmstad.se/download/18.592532e0156dc08b82020df8/1475857392741/Kommunstyrelsens+handlingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6rande+av+IT+riktlinjerna+2016-2018+-+ver+1.0.pdf Ett smartare Halmstad]
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 5 oktober 2017 kl. 21.48

Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Målbild Till nyckelområdets huvudsida

Utgår från övergripande strategi

Sammanfattning

Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.

Detaljer

Digitaliseringen och IT-utvecklingen genomsyrar planerings- och planprocessen i Halmstad. I dokument och underlag för omvärldsbevakning och trender identifieras området utifrån olika perspektiv. Dessa analysdokument är en av de parametrar som påverkar kommunens styrande dokument, Planeringsdirektivet där bl.a. mål och aktiviteter inom olika områden beskrivs. Varje förvaltning utarbetar sin Verksamhetsplan med hänsyn till bla. Planeringsdirektivet och exempelvis digitaliseringsfrågorna tar sig vidare som en röd tråd. Andra viktiga dokument är den kommungemensamma handlingsplanen som lyfter fram 15 olika initiativ för Ett smartare Halmstad. Handlingsplanen hjälper förvaltningar och nämnder i sitt planeringsarbete och säkerställer att Halmstad utvecklas utifrån en gemensam strategi.

Ett smartare Halmstad