Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1101"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 20: Rad 20:
 
Sollentuna har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden, vara behöriga till gymnasieskolan och att alla elever ska känna sig trygga. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallas Skolresan (se tidigare länk). Sedan Skolresans start har kommunens skolor förbättrat sina resultat varje år. De fina resultaten beror bland annat på ett målinriktat arbete med IKT, informations- och kommunikationsteknik. Grundskolornas elever har tillgång till en egen bärbar dator eller lärplatta, vilket skapar förutsättningar för en kreativ undervisning. Lärarna får också möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. Att lära av varandra och att dela med sig av kunskap och goda exempel inom skolans värld är nyckelfaktorer. Även de fristående skolorna i kommunen har bjudits in att vara med på Skolresan.
 
Sollentuna har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden, vara behöriga till gymnasieskolan och att alla elever ska känna sig trygga. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallas Skolresan (se tidigare länk). Sedan Skolresans start har kommunens skolor förbättrat sina resultat varje år. De fina resultaten beror bland annat på ett målinriktat arbete med IKT, informations- och kommunikationsteknik. Grundskolornas elever har tillgång till en egen bärbar dator eller lärplatta, vilket skapar förutsättningar för en kreativ undervisning. Lärarna får också möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. Att lära av varandra och att dela med sig av kunskap och goda exempel inom skolans värld är nyckelfaktorer. Även de fristående skolorna i kommunen har bjudits in att vara med på Skolresan.
  
För skolan handlar digitalisering mycket om kvalitet och mindre om effektivisering. Förvaltningschefen hade en vision där digitaliseringen var bärande och redan 2011 formulerades av dåvarande skolchef en IKT-strategi vars avsikt var att tydliggöra en gemensam inriktning för kommunens förskolor och grundskolor. I denna strategi finns det uttryckt tre förhållningssätt och tio styrande principer. LÄNK till IKT-strategi.
+
För skolan handlar digitalisering mycket om kvalitet och mindre om effektivisering. Förvaltningschefen hade en vision där digitaliseringen var bärande och redan 2011 formulerades av dåvarande skolchef en IKT-strategi vars avsikt var att tydliggöra en gemensam inriktning för kommunens förskolor och grundskolor. I denna strategi finns det uttryckt tre förhållningssätt och tio styrande principer.
 
 
Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun har även de jobbat med en gemensam målbild och en handlingsplan utifrån fem områden (resultat, utveckling, processer, kunder och medarbetare). I båda kommunerna har målbilden eller visionen pekats ut av ledningen och har styrt arbetet med handlingsplaner. Resultatet har kommunicerats genom tillgängliga kanaler för att nå ut till alla berörda. Det har varit en fördel att målbilden styrts från ledningen och att den är prioriterad och kommunicerad.
 
 
}}
 
}}

Versionen från 18 augusti 2017 kl. 15.00