Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1101"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(En mellanliggande version av en annan användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Målbild
 
|Nyckelområde=Målbild
 
|Rubrik=Målinriktat arbete med digitalisering
 
|Rubrik=Målinriktat arbete med digitalisering
|Sammanfattning=[[Fil:Sollentunas målstyrningsmodell.png|höger|miniatyr]] En förståelse för området politisk nivå med satta mål och visioner, både på kommunövergripande nivå och på nämndnivå måste finnas. Här är det viktigt att identifiera berörda parter inom kommunen, både för helheten och lokalt inom den egna förvaltningen. Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer behöver man förmedla en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg. Genom att integrera digitaliseringen i kommunens verksamhetsplanering, planer etc. drivs arbetet på. Prioriteringar i vilken ordning kopplat till styrdokument t ex skollag, läroplan, hälso- och sjukvårdslag, egna verksamhetsmål och politiska mål måste beslutas. Politikens roll på både kort och lång sikt måste klargöras.
+
|Sammanfattning=Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktur för hur kommunens mål olika nivåer hänger ihop hela vägen från gemensam vision till individuella mål. Den visar hur den politiska plattformen – där majoritetens uttrycker sina ambitioner och satsningar – utgör basen för målstyrningen och genomsyrar alla målnivåer.
 +
En viktig ambition med kommunens målstyrningsmodell är att uppnå mindre ”topp-styrning” där varje nivå i organisationen arbetar med egna mål utifrån verksamhetens behov av utveckling och förbättring.  
 +
Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer förmedlas en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg.  
 +
Genom att digitaliseringen är en del i kommunens verksamhetsplanering och planer utvecklas kommunen med stöd av digitalisering.
 
|Detaljer=----
 
|Detaljer=----
 
=== Utbildning ===
 
=== Utbildning ===
 
'''Tydliga förväntningar'''
 
'''Tydliga förväntningar'''
 +
[[Fil:Sollentunas målstyrningsmodell.png|höger|miniatyr]]
  
 
Medborgare har generellt sett höga förväntningar på att offentlig verksamhet ska tillhandahålla digitala tjänster.
 
Medborgare har generellt sett höga förväntningar på att offentlig verksamhet ska tillhandahålla digitala tjänster.

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 15.58