Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1077"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Styrning
 
|Nyckelområde=Styrning
 
|Rubrik=En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa
 
|Rubrik=En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa
|Sammanfattning=För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ utvecklingsplan] tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan.
+
|Sammanfattning=För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ utvecklingsplan] tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan. Det finns även en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ länsövergripande eHälsoplan].
 
|Detaljer=<br />
 
|Detaljer=<br />
 
====Utvecklingsplan för välfärdsteknik och eHälsa inom Äldreförvaltningen====
 
====Utvecklingsplan för välfärdsteknik och eHälsa inom Äldreförvaltningen====
Rad 32: Rad 32:
 
====='''Mot nya mål''' <br />=====
 
====='''Mot nya mål''' <br />=====
 
''I planen för välfärdsteknik och eHälsa finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.''
 
''I planen för välfärdsteknik och eHälsa finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.''
 +
 +
<br />
 +
====Länsövergripande eHälsoplan====
 +
<br />Syftet med eHälsoplanen 2016-2017 är att ge Blekinges kommuner och landstinget stöd och vägledning i prioriterade områden/insatser som framtagits i samverkan mellan kommuner, landsting och intressenter i Blekinge under 2015-16. Detta för att kunna arbeta, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst som gynnar alla huvudmän och länets alla invånare.
 +
<br />Handlingsplanen riktar sig i första hand till beslutsfattare och medarbetare men kan med fördel även delges intresseorganisationer, individer/invånare och deras anhöriga för vilka insatser ska innebära någon form av nytta och ökad trygghet.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 5 oktober 2017 kl. 15.31