Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1077"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Styrning
 
|Nyckelområde=Styrning
 
|Rubrik=En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa
 
|Rubrik=En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa
|Sammanfattning=För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en plan tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan.
+
|Sammanfattning=För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ utvecklingsplan] tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan.
 
|Detaljer=I utvecklingsplanen finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.
 
|Detaljer=I utvecklingsplanen finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.
  

Versionen från 5 oktober 2017 kl. 11.01

Kommun Karlskrona Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa

Sammanfattning

För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en utvecklingsplan tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan.

Detaljer

I utvecklingsplanen finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.

Innehållet i planen är lyft och framtaget under workshopar med representanter från olika delar av äldreförvaltningens verksamheter, Kommunala Pensionärsrådet, fackliga organisationer och privata utförare.

I populärversionens broschyr går det att ta del av en kort sammanfattning av planens innehåll.

Utvecklingsplanen består bl.a. av:

Omsorg där den behövs
Teknik i äldreomsorgen byter inte ut personal utan underlättar för att rätt kompetens ska finnas vid rätt tillfälle.

Små förutsättningar ger stora möjligheter
Nya produkter, tjänster och system ska utgå från vad medarbetare, äldre och brukare behöver. De ska även tas fram tillsammans med grupperna.

Mervärde för seniorer
Du som medarbetare kan hjälpa de äldre genom att förmedla teknisk kunskap, stödja och hjälpa till. Välfärdsteknik kan underlätta vardagen och höja livskvalitén, öka valfriheten och stärka integriteten för de äldre, och din kompetens är viktig för utvecklingen.

Kompetensutveckling för bättre utveckling
Kompetensutveckling inom välfärdsteknik är viktigt för alla medarbetare. Äldreförvaltningen samverkar också med skolor som utbildar framtida medarbetare för att lyfta kompetensbehovet i användning av digitala verktyg.

Utveckling är det som händer nu
Både inom välfärdsteknik och eHälsa pågår det ständigt utvecklingsarbeten inom Äldreförvaltningens verksamheter. Många har säkert hört talas om digitala trygghetslarm, nattkamera och Visbo.

Mot nya mål
I planen för välfärdsteknik och eHälsa finns mål uppsatta för 2016 och 2017. Målen grundar sig i att använda tekniken på ett värdeskapande sätt, ge ett gott socialt liv, rätt kompetens ska vara på rätt plats, att självständigheten ska stärkas och att samverkan inom området ska bli bättre.