Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1076"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 19: Rad 19:
 
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.
 
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.
 
}}
 
}}
 +
 +
INNOVATIONSPROGRAM -
 +
Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.
 +
 +
Målbild och mål för innovationsarbetet
 +
Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt.
 +
För att innovationsarbetet ska utvecklas behövs en gemensam målbild och gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar för att
 +
uppnå. Innovationsprocessen ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för boende, besökare och näringsliv.
 +
 +
Målbild: Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.
 +
Mål:
 +
1.  Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
 +
2.  Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag
 +
har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
 +
3.  Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.
 +
 +
Indikatorer utvecklas till samtlig mål.
 +
 +
Fem strategier för att
 +
1. Fokusera innovationskraften
 +
2. Driva innovationsarbetet i samverkan
 +
3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan
 +
4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur
 +
5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023

Versionen från 13 oktober 2017 kl. 12.41

Kommun Göteborg Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Strategiskt arbete för att skapa kundnytta

Sammanfattning

Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att:

  • Staden har ett ramverk och arbetssätt för att att prioritera och finansiera gemensamma utvecklingsinitiativ
  • Staden har utarbetat riktlinjer och verktyg för att arbeta med nyttorealisering
  • Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
  • En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)


SERVICEPOLICY - Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget. För att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten utarbetas och fastställs en servicepolicy som ett som stöd för nämnder och styrelser. Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Arbetet sker i nära samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter.

I staden är det viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig. En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.

DetaljerINNOVATIONSPROGRAM - Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.

Målbild och mål för innovationsarbetet Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt. För att innovationsarbetet ska utvecklas behövs en gemensam målbild och gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar för att uppnå. Innovationsprocessen ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för boende, besökare och näringsliv.

Målbild: Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg. Mål: 1. Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar. 2. Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten. 3. Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.

Indikatorer utvecklas till samtlig mål.

Fem strategier för att 1. Fokusera innovationskraften 2. Driva innovationsarbetet i samverkan 3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan 4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur 5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete

Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023